תפקיד קבוצת השווים בקשר שבין אקלים מוטיבציה חברתי ומבנה מטרות הישג כיתתי לבין מטרות ההישג החברתיות והאקדמיות של התלמיד, בתיווך תחושת מסוגלות-עצמית חברתית