מנהיגי ביניים כמגשרי גבולות ואפקטיביות הצוות : השפעתם של הטרוגניות פונקציונלית ומאפייני האישיות של מנהיגי הביניים מהטיפולוגיה של חמשת הגדולים (Big five)