האם הרחבה בספר אלקטרוני תורמת להבנת הסיפור אצל ילדי גן ממיצב נמוך מעבר לגורמים אינדיווידואליים?