"שבעים פנים לתורה" פרופ' ארנד משה

שלחו לחבר
תאריך
מרצה
פרופ' ארנד משה ז"ל
תקציר

בשעה טובה יצא לאור ספר הגות לזכרו של פרופ' משה ארנד ז"ל, מוותיקי ביה"ס לחינוך, מנהלו במשך ארבע שנים וראש הקתדרא לחקר דרכי ההוראה של לימודי הקודש ע"ש הרב ד"ר דוד אוקס.

ד"ר אהרן ארנד מהפקולטה ליהדות, בנו של פרופ' ארנד ערך את פרסומי אביו לפי תחומי תוכן והוסיף להם תכתובות שניהל עשורים רבים עם אנשי שם, יודעי ספר ועמוקי הגות. הספר נחתם בדברים לזכרו מפרופ' משה בר אשר ומבנו.

הספר יצא בסיוע פרופ' אלי הולצר ראש הקתדרא לחקר דרכי ההוראה של לימודי הקודש.

ניתן לרכישה באמצעות ד"ר אהרן ארנד  ayahrend@walla.co.il

ברובד השני יופיע הכיתוב הבא: 

בשעה טובה יצא לאור ספר הגות לזכרו של פרופ' משה ארנד ז"ל, מוותיקי ביה"ס לחינוך, מנהלו במשך ארבע שנים וראש הקתדרא לחקר דרכי ההוראה של לימודי הקודש ע"ש הרב ד"ר דוד אוקס.

ד"ר אהרן ארנד מהפקולטה ליהדות, בנו של פרופ' ארנד ערך את פרסומי אביו לפי תחומי תוכן והוסיף להם תכתובות שניהל עשורים רבים עם אנשי שם, יודעי ספר ועמוקי הגות. הספר נחתם בדברים לזכרו מפרופ' משה בר אשר ומבנו.

הספר יצא בסיוע פרופ' אלי הולצר ראש הקתדרא לחקר דרכי ההוראה של לימודי הקודש.

ניתן לרכישה באמצעות ד"ר אהרן ארנד  ayahrend@walla.co.il

.