גינוסר נעה 77-789-01 עבודה עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים- אוטיזם

שלחו לחבר

תאריך עדכון: 28.6.19

 

שם ומספר הקורס:

עבודה עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים- אוטיזם 01−789−77

שם המרצה: נעה גינוסר

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד')

שנת לימודים:   תש"פ                   סמסטר:  ב'                        היקף שעות: 2

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

* הבנת תהליכי ההורות המיוחדת של הורים לילדים עם אוטיזם וכיצד היא משתנה בהתאם לשלבים התפתחותיים השונים של הילד.

* יכולת להעריך גורמי סיכון וסיכוי שבהורות המיוחדת בהתאם למאפיינים האינדיבידואלים של ההורה.

* פיתוח אמפטיה לחוויה ההורית והגברת היכולת להתייחס אליה במהלך שיח עם הורים.

* הכרות עם ממשקים של שותפות ותמיכה בין אנשי מקצוע והורים בהקשרים חינוכיים וטיפוליים שונים.

* הכרות עם התערבויות שונות עם הורים- התערבות אינטראקטיבית, קבוצת הורים, תוכניות חינוכיות ועוד.

* הבנה אקולוגית למקום המשפחה המורחבת.

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

גידולו של ילד עם אוטיזם מעמיס על המערכת ההורית והמשפחתית התמודדות מורכבת ומתמשכת. מעורבותם של הורים בתהליכי הטיפול והחינוך של ילדים עם אוטיזם מהווה גורם חשוב ביעילות ההתערבות ולפיכך הכשרת אנשי המקצוע לעבודה משותפת עם הורים הינה חיונית בהקשרים טיפוליים וחינוכיים.

 

מהלך השיעורים:

השיעורים יחברו בין עבודה חוויתית ללמידה מקצועית.

במהלך השיעורים יובאו מיקרים להדגמה ודילמות מהשטח.

המחקר מעיד כי מעורבותם של הורים בתהליכי הטיפול והחינוך של ילדים עם אוטיזם מהווה גורם חשוב ביעילות ההתערבות ולפיכך השותפות של אנשי המקצוע וההורים הינה חיונית . הקורס יעסוק בהבנת תהליכי ההורות המיוחדת ומתן כלים לעבודה עם הורים לילדים עם אוטיזם. נתמקד בהבנת גורמי הסיכון והסיכוי שבהורות. נעסוק בהבנת החוויה ההורית וכיצד היא משתנה בהתאם לשלבים התפתחותיים השונים של הילד ובהתאם למאפיינים אינדיבידואליים של ההורה. נתמקד בממשקים של שותפות ותמיכה בין אנשי מקצוע והורים בהקשרים חינוכיים וטיפוליים שונים ולאורך מעגל החיים. נעסוק בפיתוח אמפתיה להורה ויצירת שיח המאפשר שותפות בהבנת הילד וצרכיו ותמיכה בהורה וצרכיו .

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

עבודה עם הורים- בין שיפוט לשיפוטיות

סנה, ר., גרוס-אנגלנדר, י., ומור-סלע, ת. (עורכות). (2013). הורים ללא סוף:

 

2

מקום ההורה בטיפול בילד

כהן, א. (1996). גישות לתפקיד ההורה ולמעורבות הורים בתהליך הטיפול בילדם.

3

הקול ההורי

פלוטניק ר. הקול ההורי, הורות כתהליך נפשי התפתחותי (2007).

4

תרגול רמות מודעות הורית והצטרפות ואתגור

 

5

 מעורבות הורים כחלק מיעילות טיפולית באוטיזם

Karst, 2012

6

התקשרות, תובנה הורית והשלמה עם קבלת האבחנה.

סלומון ש, ירמיה, נ ואופנהיים ד, הורות ואוטיזם: התקשרות, תובנה הורית והשלמה עם קבלת האבחנה (2007).

7

ויסות רגשי בהורות לאוטיזם ומשמעותה

Crowell, J. A., Keluskar, J., & Gorecki, A. (2019)..‏

8

התערבויות אינטראקטיביות עם הורים

דולב ס, 2007, חשיבותה של רגישות אימהית לאיתותי הילד.

 Adeled , Green, (2010), PACT

9

סוגיות פרדוקסליות מובנות בחוויה ההורית של הורים לילדים עם אוטיזם

 

גינוסר, נ., (2017) כמו לוליין על חוט

10

תרגול תקשורת רגישה ויעילה

 

11

מעורבות הורים בתוכניות חינוכיות בבתי ספר

גרינספלד, אלון ופלדמן, 2014.

21

תיאורי מקרה מהשדה

 

13

מקום המשפחה המורחבת בהתערבות

Mchale et. al, 2016

14

תיאורי מקרה מהשדה

 

15

הדרכה רפלקטיבית ועמדה רפלקטיבית

Shahmoon-Shanok, 2006

 

ג. דרישות קדם:

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

חובת נוכחות ב80% מהשיעורים.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

  • 70% עבודה – ניתוח מקרה של עבודה עם הורים בשדה במושגים מתוך 3 מאמרים שנלמדו ומאמר חדש אחד  והתייחסות רפלקטיבית לעבודה המשותפת עם ההורים בשדה.
  • 10% - תרגילים שינתנו בשיעור והצגת התערבות חינוכית/ מקצועית שתורמת לרווחה של הורים.
  • 20%- כתיבת תגובות למאמרים בפורום לפני השיעור בו נדון המאמר.

 

ו. ביבליוגרפיה:

* סנה, ר', גרוס-אנגלנדר, י' ומור- סלע, ת' (עורכות). (2013). הורים ללא סוף: על הורות לילדים עם צרכים מיוחדים. תל אביב: משכל. (002365314) (חינוך 155.916 הור.לל תשע"ג) (רשומה אלקטרונית – 002436423)

* כהן, א' (1996). גישות לתפקיד ההורה ולמעורבות הורים בתהליך הטיפול בילדם. בתוך: א' לסט וס' זילברמן (עורכים). סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של בית הספר (עמ' 162-194). ירושלים: מאגנס. (001100716)

* פלוטניק, ר' (2007). הקול ההורי, הורות כתהליך נפשי התפתחותי. בתוך א' כהן (עורכת). חווית ההורות , יחסים, התמודדויות והתפתחות (עמ' 362-333) . קרית ביאליק: אח (001132588) (חינוך, מדעי החברה, פסיכולוגיה 306.874 חוי.הה תשס"ז)

* Karst, J. S., & Van Hecke, A. V. (2012). Parent and family impact of autism spectrum disorders: A review and proposed model for intervention evaluation. Clinical child and family psychology review, 15(3), 247-277. (000453013)

* סלומון ש', ירמיה, נ' ואופנהיים ד' (2007).  הורות ואוטיזם: התקשרות, תובנה הורית והשלמה עם קבלת האבחנה. בתוך א' כהן (עורכת). חווית ההורות, יחסים, התמודדויות והתפתחות (עמ' 253-276) . קרית ביאליק: אח. (001132588) (חינוך, מדעי החברה, פסיכולוגיה 306.874 חוי.הה תשס"ז/

* Crowell, J. A., Keluskar, J., & Gorecki, A. (2019). Parenting behavior and the development of children with autism spectrum disorder. Comprehensive psychiatry90, 21-29. (002612767)

*גינוסר, נ' (2017). כמו לוליין על חוט- טיפול בהורות לילדים עם אוטיזם והתמודדות עם תמות פרדוקסליות. בתוך א' כהן (עורכת). טיפול בהורות : גישה אינטגרטיבית לטיפול בבעיות ילדים באמצעות הוריהם (עמ' 425-480). קרית ביאליק: אח. (002457214) (חינוך, מדעי החברה 306.874 טפו.בה תשע"ח)

*דולב, ס' (2011). אינטראקציה בין אמהות לילדים עם אוטיזם: חשיבותה של רגישותה של האם לאיתותי הילד. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 20(2), 93-110. (000197342)

*

Aldred, C., Green, J., Howlin, P., LeCouteur, A., Slonims, V., Barron, S., & PACT therapists (2010).  Pre-School Autism Communication Trial Intervention Procedure. Supplementary web appendix to: Green, J., Charman, T., McConachie, H., et al. Parent-mediated communication-focused treatment in children with autism (PACT): a randomised controlled trial. Lancet, 375(9732): 2152–2160. Retrieved from

http://research.bmh.manchester.ac.uk/pact/about/PACTtherapydescription.pdf

 

*גרינספלד, ח', אלון, ר' ופלדמן, ד' (2014). הידע הקיים על קשרים מועילים בין בתי ספר למשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועל תכניות התערבות המפתחות קשרים אלה. סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת המומחים לנושא קשרי בית ספר-משפחה בסביבה משתנה ,היזמה למחקר יישומי בחינוך http://education.academy.ac.il. אוחזר מתוך http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23045.pdf

 

* McHale, S. M., Updegraff, K. A., & Feinberg, M. E. (2016). Siblings of youth with autism spectrum disorders: Theoretical perspectives on sibling relationships and individual adjustment. Journal of autism and developmental disorders46(2), 589-602.(002612403)

Shahmoon-Shanok, R. (2006). Reflective supervision for an integrated model: What, why, and how. In G.M., Foley & J.D., Hochman (eds.).  Mental health in early intervention (pp. 343-381). Baltimore, MD: Paul H. Brookes לא קיים בספריות בר אילן

ז. שם הקורס באנגלית:

Working with parents of children with Autism-Integrative approach