English שלחו לחבר

אודות הפקולטה לחינוך

בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן הוא המוביל בישראל ומדורג בין 150-200 המחלקות הטובות בעולם לפי מדד שנחאי. במגוון התכניות לומדים כ – 2000 סטודנטים לתואר ראשון, לתארים מתקדמים (שני ושלישי), ובחוג להכשרת מורים. בנוסף, מדי שנה משתתפים בתכניות הסטאז' ובפיתוח מקצועי עוד כ- 2,000 עובדי חינוך, ביניהם: מורים, יועצים, מנהלים, מפקחים ומנהלי מחלקות.

שלושה עקרונות מנחים את הנעשה בפקולטה לחינוך: הצטיינות במחקר ובהוראה, פיתוח מקצועי ומבוסס ראיות של כוח אדם בתחומי החינוך השונים, תרומה לקהילה ולעיצוב מדיניות החינוך.

סגל הפקולטה לחינוך מתמחה בתחומי מחקר ופיתוח (D&R) המתבססים על מתודולוגיות כמותיות ואיכותניות. נערכים מחקרי שדה לצד מחקרים במעבדות ובמכונים הרבים שפועלים בבית הספר לחינוך. המחקר האינטנסיבי של חברי הסגל בפקולטה לחינוך בא לידי ביטוי במספר הפרסומים ואיכותם. שלושה מתוכנו, פרופ' ראובן פוירשטיין, פרופ' יעקב רנד ופרופ' פנינה קליין, זכו בפרסי ישראל. וחוקרים רבים אחרים מבית-ספר לחינוך זכו גם הם בפרסים יוקרתיים.

בנוסף למחקר, הוראה ופיתוח מקצועי, יש לנו תפיסה חברתית הדוגלת בתרומה לקהילה ולמנהיגות החינוכית, תוך ניסיון לסייע בעיצוב מדיניות חינוכית המבוססת על ראיות מחקריות. בית הספר לחינוך מקבל בברכה סטודנטים מכל השכבות והמגזרים באוכלוסייה, ואנו מסייעים במלגות קיום, מלגות הצטיינות, ותמיכה אישית לכל אחת ואחד. חברי הסגל שלנו משתתפים בוועדות היגוי ובוועדות הערכה של משרד החינוך והרשויות המקומיות. אנו לוקחים חלק פעיל בוועדות מקצועיות, וועדות מקצוע, וקבוצות עניין (SIG) של ארגוני מחקר בארץ ובעולם. חברינו נבחרים להיות בין יושבי ראש של וועדות לאומיות ובינלאומיות. על בסיס מחקרינו וניסיוננו, אנו תורמים לעיצוב מדיניות חינוך כלל ארצית ובית ספרית.

בפקולטה לחינוך פועלים גם כשלושה עשר מכונים וקתדראות. פעילות זו מעצימה את המחקר והפיתוח, את הקשר לשדה בארץ ובעולם, ותורמת לטיפוח כוח אדם מיומן. כל המרכזים שמים דגש מיוחד על מנהיגות ותרומה לקהילה.

מסלולי הלימוד בפקולטה לחינוך:

      תואר ראשון: תכניות לימודים תואר ראשון

 1. מנהיגות וניהול מערכות חינוך
 2. חינוך מיוחד
 3. יעוץ חינוכי

     תואר שני: תכניות לימודים תואר שני

 1. לקויות למידה
 2. חינוך מיוחד כללי
 3. חינוך מיוחד עם התמחות במוגבלות שכלית
 4. חינוך מיוחד עם התמחות באוטיזם
 5. התפתחות הילד
 6. ייעוץ חינוכי
 7. מדעי הלמידה וההוראה
 8. חינוך מדעי טכנולוגי
 9. ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמאליות
 10. מנהיגות וניהול מערכות חינוך 
 11. תואר שני בחינוך וחקר המוח (Neuroeducation)

    תעודת הוראה: תכניות לימודים תעודת הוראה

 1. הוראת תנך
 2. הוראת אנגלית
 3. הוראת היסטוריה
 4. הוראת ערבית
 5. הוראת מדעי החברה
 6. הוראת ביולוגיה
 7. הוראת לימודי א"י
 8. הוראת גיאוגרפיה
 9. הוראת כימיה
 10. הוראת מתמטיקה
 11. הוראת לשון והבעה
 12. הוראת ספרות
 13. הוראת מוסיקה
 14. הוראת אומנות יהודית

 

תאריך עדכון אחרון : 07/10/2021