ספרים חדשים שהתקבלו בספרייה לחינוך בחודשים  אוגוסט 2019 - ינואר 2020

שלחו לחבר

ספרים חדשים שהתקבלו בספרייה לחינוך בחודשים  אוגוסט 2019 - ינואר 2020

נ     נ

ספר אלקטרוני                                                                                                                                אופנהיים-שחר, סיגל. נתערב שתצליחו : התבוננות מחודשת בהנחיית תהליך התערבות בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות. תל אביב : מכון מופ"ת, 2019

 

155.5 פרד.ונ תשע"ט                                                                                                                       "פרידות ונפרדות בהתבגרות" : על פרידות בטיפול במתבגרים : יום העיון השלושים ואחד. בוגט, יונתן (עורך). ירושלים : מכון סאמיט - עמותה לשירותי טיפול שיקום פסיכוסוציאלי ורווח

 

ננ

158.2 בלפ.רק תשע"ח                                                                                                                        בלפר, גילה. הרקמה שבינינו : תובנות שהגוף גילה לי על מערכות יחסים. ישראל : גילה בלפר. 2018

 

געג 158.2 גונ.חר תשע"ט                                                                                                                          גונן, סמדר. חרדת האינטימיות.  תל אביב : רסלינג, 2019
66

306.736 פרל.ספ תשע"ט                                                                                                                    פרל, אסתר. סיפור מהצד : בחינה מחדש של הזוגיות המודרנית. חבל מודיעין : כנרת, 2019

נמ 306.8 מעו.אמ תשע"ט                                                                                                                      מעוז, דריה, אמנות הזוגיות : הסוד לנישואים ארוכים / דריה מעוז, עמי שקד, עמירם רביב. חבל מודיעין : כנרת, זמורה, 2019
נ

370.1 הרפ.פר תשע"ט                                                                                                                       הרפז, יורם. פרט אחד קטן: מטרת החינוך : מאמרים מועד ב'.  בני ברק : ספרית פועלים. 2019                                   

גע 370.9 יעק.לו תשע"ט                                                                                                                        יעקבי, ברוך. לומדים לשחק : חינוך משחקי כמעשה של חירות.  תל אביב : רסלינג.2019
 

371.33 אדם.הל תשע"ט                                                                                                                   האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : ספר הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס : שלישי-רביעי, ז-ח באדר א תשע"ט,  13-12 בפברואר 2019 / עורכים: יורם עשת-אלקלעי [ו-5 אחרים]. האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, 2019

 

עיי 372.7044 מרק.חו תש"ף                                                                                                                   מרקוביץ, צביה. חושבים מתמטיקה בגיל הרך : ספר לאנשי חינוך ולהורים / צביה מרקוביץ ; עורכת אקדמית: בלה יעבץ. תל אביב : מכון מופ"ת, בית ספר למחקר ולפיתוח תוכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות, 2019
 ה 492.7019 התפ.לש תשע"ט                                                                                                   
התפתחות לשונית בקרב דוברי ערבית בחברה רב-לשונית. עורכות: בהאא' מח'ול ועלית אולשטיין. 
תל אביב : מכון מופ"ת, בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות, 2018
חח  507 כהן.מע תשע"ט                                                                                                                          כהן, עמוס, מעשה ומחשבה בחקר המדעי דיאלוגים על חקר וגילוי במדעים ובמתמטיקה, בנייה ופיתוח של פרויקטים מדעיים יצירתיים. תל אביב : מכון מופ"ת, 2019
י  649.1 דור.לה תשע"ט                                                                                                                         דורון, אייל. להמציא מחדש : הורות וחינוך במאה ה-21. מושב בן שמן : כתר, 2019
ה A07 כצמ.בש תשע"ט                                                                                                                          כצמן, אבי. בשיחה הגדולה : קרן מנדל ואדוות השינוי. ירושלים : מנדל - קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
  ממ י E092 סול(הכה) תשע"ט                                                                                                                    הכהן, דבורה. מנהיגה ללא גבולות : הנרייטה סאלד : ביוגרפיה. תל אביב : עם עובד, 2019
נ ‫ E361.7 דהן.נג תשע"ז                                                                                                                       דהאן, חיים. נגיעות של חסד : עשייה, מעורבות ונתינה חברתית בישראל. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד. 2017
 

E362.732 קשת.חנ תשס"ח                                                                                                            חינוך הפניימיתי לקראת העשור הבא : דין וחשבון של הוועדה לתכנון ופיתוח החינוך הפנימייתי לעשור הבא -"ועדת העשור" / מוגש על ידי: יצחק קשתי, עמנואל גרופר, שמחה שלסקי. תל אביב : משרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, 2008

 

בנב E370.19342 אי.שוי תשע"ו                                                                                                          בושריאן, עודד עורך. אי-שוויון וחינוך : קשרים בין גידול באי-שוויון חברתי-כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך : דוח מפעילות לימודית. ירושלים : היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 2016
כעיכ E371.3 וינ.יז תשע"ט                                                                                                                     ויינהבר, בת חן, יזמות וחדשנות בחינוך : האומץ לשנות.  תל אביב : רסלינג, 2019
הנ E371.96 אבי.לל תשע"ט                                                                                                             אבישר, ניסים. ללמוד מהמזרח : מזרחיות, חינוך ותיקון עולם. תל אביב : מכון מופ"ת, 2019
נכה E378 מגד.או תשע"ט                                                                                                                       מגדלור או מגדל שן? : האקדמיה בישראל בין פתיחות מאתגרת להסתגרות מתגוננת / עורכים: ישראל כ"ץ, גייל טלשיר. תל אביב : רסלינג, 2019
 

(63)‏E982.15 מלק.מצ תשס"ז                                                                                                     מלקמו יעקב, בלייניש מקונן, ורדה שרגאי. מצוינות בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בחינוך הפנימייתי. תל-אביב : המרכזייה החינוכית, 2006.

 

                                                   

                        NEW BOOKS IN THE LIBRARY, ARRIVED AUGUST 2019 -  JANUARY 2020

 

gem

370.9 GRE 2007                                                                                                                           The Great tradition : classic readings on what it means to be an educated human being / edited by Richard M. Gamble. Wilmington, DE : ISI Books Creation Date, 2007

 

bn 371.2 BRA l                                                                                                                     
Leading schools to learn, grow, and thrive : using theory to strengthen practice / S. David Brazer, Scott C. Bauer, and Bob L. Johnson, Jr.  New York : Routledge, 2019
lev

371.2 DEM 2019                                                                                                                              Democratic discord in schools : cases and commentaries in educational ethics / edited by Meira Levinson, Jacob Fay. Cambridge, Massachusetts : Harvard Education Press, 2019

 

 

nhg

372.21 FOX y                                                                                                                         
Fox, Jenifer. Your child's strengths : discover them, develop them, use them. New York : Viking, 2008

 

 

 עבודות לתואר שני ושלישי

153.12 קיל.הש תשע"ח                                                                                                                                              קילברג, אסתר, THE3. השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות זיכרון העבודה הטריאדי בשלוש רמות של עומס קוגניטיבי בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית: הנתיב הלקוי, היציב או המתמשך (מפצה). רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח ,2018.

155.23 הכה.קש תשע"ז ‬                                                                                                                                                הכהן, איריס, THE3. הקשר בין סגנון התקשרות, אמפתיה, שליטה עצמית והערכה עצמית של ההורים לבין איכות חיי נישואיהם ויחסיהם עם הילדים.  רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ז ,2017. 

155.412 דוד.הש תשע"ז ‬                                                                                                                                                 דוד, עדי, THE2. השפעת התנהגות אימהות על יכולות תכנון תנועה של פעוטות עם וללא ליקוי בעיבוד חושי באינטראקציה עם ילדן. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ז 2017, 

155.444 מלק.קש תשע"ח ‬                                                                                                                                            מלק, חני, THE2. הקשר בין חווית התאומות לבין האינטימיות הזוגית בבגרות. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

155.6463 היק.נב תשע"ט                                                                                                                                             היקרי בוטון, נטע. ניבוי ממדי התפתחות הזהות האימהית בתקופת ההיריון על תחושת הצמיחה של נשים לאחר הלידה, בתקופת המעבר לאימהות בפעם הראשונה. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2019 

302.2345083 שני.תו תשע"ח ‬                                                                                                                                          שני, יעל, THE3. תיווך הוראתי כגורם ממתן התנהגויות אלימות כתוצאה מצפייה בטלוויזיה בגיל הרך. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח ,2018.

362.3 אבו.אי תשע"ט                                                                                                                                               אבו-סאלח גבאלי, סנא. אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית המשתתפים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים עם מוגבלות שכלית המשולבים בקורסים רגילים.  רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2019,

 362.4 טל.דיל תשע"ח                                                                                                                                               טל-אלון, נועה, דילמות אתיות העולות בעקבות תעסוקת מורים עם מוגבלות פיזית: פיתוח גישה רב ממדית. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח ,2018.

370.1523 שמי.נת תשע"ח ‬                                                                                                                                          שמיר, אורית, THE2. ניתוח רכיבי תיווך באינטראקציה לימודית, המתקיימת בין תלמידים הלומדים בצוותא, בבית ספר על יסודי, באמצעות הוראה מרחוק. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

371.26 אוח.חש תשע"ט ‬                                                                                                                                               אוחיון, אבי, THE3. חשיפת היבטים אתיים במבחני הערכה בינלאומיים - TIMSS. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ט ,2018.

371.26 ויס.הג תשע"ח ‬                                                                                                                                                    וייס, איתי. THE2. הגברת התרומה של למידה באמצעות מבחנים : הקשר בין רמת הקושי של מבחן האימון לרמת הקושי של מבחן הקריטריון. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

371.9043 מיכ.תכ תשע"ט                                                                                                                                             מיכאלי-כלפה, אורנית, תכנית לתיווך עמית - השפעות על סגנון ההוראה התיווכי, כושר ההשתנות והמיומנויות החברתיות בקרב מנחים עם התפתחות תקינה ומונחים עם ASD. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2018, 

371.928 מחא.זכ תשע"ח ‬                                                                                                                                         מחאג’נה, מונא, THE2.  זיכרון עבודה (פונולוגי, חזותי-מרחבי ומנגנון הבקרה המרכזית) בשלוש רמות עומס קוגניטיבי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים המשולבים בקורסים רגילים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

372.47 אלב.הב תשע"ט ‬                                                                                                                                             אלבז, אליסיה, THE2. הבנת הנקרא ומטה-הבנה בקריאה ממסך לעומת קריאה מנייר בקרב ילדים בכיתות ב ו-ה.  

372.47 בלא.הש תשע"ט                                                                                                                                              בלאיש, ימית. THE2. השפעת גודל הגופן על זמן קריאה, הבנת הנקרא ושיפוטי הבנה בקרב ילדים צעירים ובוגרים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2018, 

372.47 וינ.הש תשע"ח ‬                                                                                                                                                וינוקור, הלן,  THE2. ההשפעה של תשאול סיבתי עצמאי על ילדים ברמות שונות של הבנת הנקרא. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

 372.60785 קרי.תמ תשע"ח ‬                                                                                                                                     קריסטל, נוי, THE2. תמיכה מילונית והרחבת תוכן הסיפור והשפעתן על למידת מילים, הבנת הסיפור ואחזורו בעקבות קריאה בספר אלקטרוני. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018,

372.60785 שבו.הב תשע"ח                                                                                                                                         שבו רוז’נסקי, גילי, THE2. הבנת סיפור ואחזורו בעקבות קריאה בספר אלקטרוני עם תמיכה ברמת פרטים, ברמת היקש ובשילוב ביניהםרמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

401.9 רוז.כת תשע"ח                                                                                                                                             רוזנשטוק, שלומית. כתיב אותיות הפונקציה בעברית בקרב תלמידים דוברי עברית בישראל. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018,

570.712 ישש.תפ תשע"ח ‬                                                                                                                                           יששכר, חגית.  THE2. תפיסת מהות המדע ומהות תהליך החקר אצל תלמידים שהתנסו בלמידת חקר מונחה לעומת תלמידים שהתנסו בלמידת חקר פתוח בתיכון עם סיום הלמידה כתלמידים ובמרחק של זמן כבוגרים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018,

570.712 כרא.אפ תשע"ח                                                                                                                                          כראדי, גלית. THE2. אפיון מסלולי ההתקדמות בין שלבי החקר בעבודת ה'ביוחקר' והגורמים לדפוסי הקשר הלוגי במסלולים אלו. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018

615.8515 הרא.תפ תשע"ט ‬                                                                                                                                          הראל, אורית. THE3. תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2019.

616.858842 מקו.הש תשע"ט ‬                                                                                                                                   מקובצקי, לאה. THE2. השפעת התערבות אמונית על העצמת משאבי דת ורוחניות, ועל פיתוח הנחישות והמסוגלות העצמית בקרב מתבגרות עם תסמונת דאון במגזר החרדי. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2018, 

618.92855 אוח.תפ תשע"ח                                                                                                                                        אוחיון, יפעת. THE2. תפקודים ניהוליים והשפעתם על היכולות הפונולוגיות והמורפולוגיות : השוואה בין ילדים עם לקות שפה לילדים עם התפתחות תקינה בגילאי הגן. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

618.9285882 פינ.הב תשע"ח ‬                                                                                                                                        פינק רוזנברג, יעל. THE2.  הבדלים אינדיווידואליים במרכיבי השיח בקרב ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי עם בני גילם בזיקה לאופי הסיטואציה החברתית. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

618.9285882 שלו.מא תשע"ט                                                                                                                                        שלום זהבי, מרב. THE2. מאפיינים מרכזיים באינטראקציה חברתית בקרב ילדי גן המאובחנים באוטיזם בתפקוד גבוה, בסיטואציות ברמות מובנות שונות עם בני גילם, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית ו-IQ. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2018, 

618.928589 גרו.הש תשע"ח                                                                                                                                    גרומברג ורדי, רוית. THE3. השפעת החשיפה לאמצעי מולטימדיה המשולבים בספר אלקטרוני על אוריינותם של תלמידים עם וללא סימפטומים של ADHD. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח, 2018. 

618.928589 ליפ.למ תשע"ח                                                                                                                                       ליפשיץ, שרון, THE3. למה קשה לי להיות חבר בעת משחק? : השוואת תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ובעת קשר חברי בקרב ילדים עם ADHD וילדים בעלי התפתחות תקינה. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח, 2018. 

618.928982 ארי.שפ תשע"ח                                                                                                                                     אריה שונם, מור, שיפור הבנת אירוניה אצל מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בעקבות תכנית התערבות. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018

 636.0887019 קור.מש תשע"ט                                                                                                                                 קורונה, לירון. משמעות החוויה של ילד שגדל לצד כלבים וחתולים מנקודת מבטם של הילדים ואמהותיהם.  רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2019

A078.1 שרע.תה תשע"ח                                                                                                                                         שרעבי, אורי, תהליכי חקירה וזהות דתית בקרב תלמידי ישיבות גבוהות.  רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2017

A411.761 בוק.הס תשע"ח ‬                                                                                                                                     בוקסנבוים, ליאורה. THE2. הסתגלותן של נשים חרדיות לחיים האינטימיים אחר החתונה. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

A951 סנד.הש תשע"ח                                                                                                                                                 סנדיק, מאיר, THE3. השפעת הוראת סוגיות מתמטיות הקשורות לחשבון דיפרנציאלי בספרות הרבנית על עמדות סטודנטים חרדים כלפי מתמטיקה. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח,2018.

B44 רבי.תפ תשע"ח ‬                                                                                                                                                  רביב, חיים. THE3. תפקידו של האזור המוחי IFG שמאל בעיבוד פונולוגי, תחבירי וסמנטי של מילים הומוגרפיות. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח,2018. 

 D470.7 סוק.שק תשע"ח ‬                                                                                                                                           סוקל דנוביץ’, מעין, THE2. השיקולים הפדגוגיים המנחים את המורים בפיתוח תכנית לימודים עבור פרק הבחירה בנושא השואה לפי "עיקרון 30/70" של משרד החינוך. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

E155.5 נוי.קש תשע"ח                                                                                                                                                נוי, שמרית, הקשר בין רוחניות ומשמעות חיים ובין רווחה נפשית, דפוסי התנהגויות סיכון ומעורבות באלימות בקרב בני נוער בישראל. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018

‫ (A)‏E305.23 ערא.דפ תשע"ח ‬                                                                                                                                  עראקי, סוסן. THE2.  דפוסי פנאי בקרב בני נוער ערבים בישראל. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

E305.42(A)‎ ניי.תו תשע"ט                                                                                                                                         ניימן, אירית. תופעת ההביטוס המפוצל של מורות מוסלמיות בישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי דרך הצגת העצמי שלהן בחיי היומיום.  רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ט ,2018. 

E306.89 צבן.חל תשע"ט ‬                                                                                                                                                 צבן, חן, THE2. ‫ "החלום ושברו" : גירושין בגיל צעיר בחברה הציונית-דתית בישראל. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2018, 

E362.7083 אלי.תר תשע"ט ‬                                                                                                                                          אלימי, עדי. THE2. תרומת חונכות לתפיסת מסוגלות ולפיתוח חשיבת עתיד חיובית, בקרב נערות דתיות בסיכון המשתתפות בתוכנית סל"ע חמ"ד ידידים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט, 2019

 (A)‏E370.15 בדי.מד תשע"ח                                                                                                                                        בדיר, אנואר. מדע וטכנולוגיה בסביבות מתחלפות: מסורתית ומתוקשבת 1:1 : שיטות הוראה, מענה לשונות, מוטיבציה ללמידה ותחושת מסוגלות במגזר הערבי. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018,

E371.042 אונ.קש תשע"ח                                                                                                                                            אונגר מדר, מיכל, THE2. הקשרים בין סוג החינוך לבין פיתוח חשיבה יצירתית ומיומנויות חברתיות בקרב ילדים : ניתוח מודל עלות-אפקטיביות לחינוך הביתי בישראל. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

E371.106 רחמ.הט תשע"ח ‬                                                                                                                                        רחמים, שרון, THE3. הטמעת חדשנות חינוכית : בחינת זהותו המקצועית של המורה. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018. 

 E371.2012 יעק.חו תשע"ט                                                                                                                                    יעקב-פירוז, פלורית. חונכות בכניסה לניהול : בחינת מערכת היחסים הבין-אישית המתפתחת בשלבי תהליך החונכות בשנתיים הראשונות לניהול בית-ספר. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ט 2018. 

E371.782 הרש.נכ תשע"ח ‬                                                                                                                                    הרשקוביץ, שולמית, THE2. נכונות תלמידים לפנות לעזרת רב בית הספר בעקבות אלימות בבית הספר. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ח 2018, 

E372.218 מאי.הב תשע"ט ‬                                                                                                                                         מאיר, הדרה, THE3. הבניית זהויות בטקס יום ההולדת : תפיסות ופרקטיקות של גננות בגן הילדים הישראלי. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ט ,2018.

 E372.632 גלע.הש תשע"ט                                                                                                                                      גלעד פטראנו, רותם. השפעת רמת המפורשות במטלת למידת דקדוק מלאכותי באופנות חזותית ושמיעתית : השוואה בין מאייתים חלשים ומיומנים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ט, 2019

E379 שור.רפ תשע"ח ‬                                                                                                                                                  שורק, ציון, THE3. רפורמות במערכת החינוך וארגוני מורים בישראל (2011-2001). רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, תשע"ח,2018. 

 371.100530 RAV c                                                                                                                                                  Raviv, Guy Ben-Zion. The characteristics of physics teachers attending a professional learning community in terms of their collegial interactions, perceptions about physics teaching and their teaching practice. M.A. Bar-Ilan University, School of Education,  2019

 371.38 SCHW e                                                                                                                                                        Schwartz, Liron. The effect of metacognitive guidance and collaborative learning on a motivational dialog between teacher and student during environmental inquiry-based learning process through on-line asynchronous forums. M.A. Bar-Ilan University, School of Education, 2018

 

ספרים שהתקבלו באוסף המכון הפדגוגי

 

428.24 ALE c                                                                                                                                                Alexander, Judi. Cool! alternative / Judi Alexander ; Vicky Tsur ; edited by Nicholas Rose and Ellen Zelenko. Ra'anana : Eric Cohen Books Creation Date, 2019

  428.24 COH u                                                                                                                                             
Cohen, Jacqueline Pnina. Unseens practice 4 / by Jacqueline Pnina Cohen and Gloria Spielman. 
Ra'anana : Eric Cohen Books, 2019
n m 428.34 BRA n                                                                                                                                          Bragger, Jeannette D. Now you're talking 2! : strategies for conversation / Jeannette D. Bragger, Janet Solberg. Boston, MA : National Geographic Learning : Heinle Cengage Learning, 2013