השפעת גרייה חשמלית שטחית מסוג tDCS על שליטה קוגניטיבית של נבדקים בריאים