הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב חזותי לבין עיבוד גרף קווי