ספרים חדשים מאי - יולי 2017

153   קנר.חי תשע"ז

קנריק, דגלס ט.  החיה הרציונלית : כיצד הפכה אותנו האבולוציה לחכמים יותר ממה שאנו חושבים / דאגלס ט' קנריק, ולאדס גרישקביצ'וס ; מאנגלית: יעל ענבר. תל-אביב : מטר, תשע"ז 2017. (002446085)

155.232  ניס.זה תשע"ז

ניסן, מרדכי,  זהות מוסרית : פרקים בפסיכולוגיה של המוסר והערכים / מרדכי ניסן ; עורך: אבי כצמן.. [ירושלים] : מנדל - קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל ; [מושב בן-שמן] : כתר, [תשע"ז 2017]. (002446468 )

158.1  בן-שח.אש תש"ע

בן-שחר, טל.  אושר אפשרי : איך להפסיק לרדוף אחר השלמות ולהתחיל לחיות חיים מאושרים יותר / טל בן-שחר ; מאנגלית: עידית שורר.  (תל-אביב) : מטר, (תש"ע 2009). (001177457 )

303.4833  צוק.מר תשע"ד

צוקרברג, רנדי. המרוץ לשומ.קום : כיצד לצלוח בשלום את חיינו המקוונים / רנדי צוקרברג ; מאנגלית: אינגה מיכאלי. תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2014. (002382191 )

362.768 גלע.הט תשע"ז

גלעדי, אילת. הטרדה מינית - לא משחק ילדים : דרכי פעולה למניעת התופעה במערכת החינוך ובקהילה.  תל אביב : רסלינג, 2017.. (002445452)

370.1  דיו(רמו) תשע"ז

רמון-אור, ענת. מחשבה מתקתקת : ג'ון דיואי: עקרונות מרכזיים בתורתו ומחשבה מחודשת עליהם / ענת רימון אור ויוסי ארגמן. אור יהודה : מל"א - המרכז ללימודים אקדמיים, המכון לאחריות אזרחית ; חיפה : פרדס, תשע"ז 2017.. (002442177)

370.115  נוס.לא תשע"ז

נוסבאום, מרתה קרבן.  לא למטרות רווח : מדוע הדמוקרטיה זקוקה למדעי הרוח; תרגם מאנגלית: שירן בק. [תל אביב] : מכון מופ"ת, בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות ; [בני ברק] : הקיבוץ המאוחד ;  [תל אביב] : סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, [תשע"ז  2017 (002447074 )

 

371.2  עוש.בי תשע"ז

עושים בית ספר : ידע מעשי על מנהיגות פדגוגית / עורכות: נעמי מנדל-לוי ומאיה בוזו-שוורץ ; תרגום מאנגלית: יניב פרקש. ירושלים : אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, תשע"ז 2016 (002440850 )

 

371.33  אדם.הל תשע"ז

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : ספר הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס : יח-יט בשבט תשע"ז, 15-14 בפברואר 2017 / עורכים: יורם עשת-אלקלעי [ו-5 אחרים. [רעננה] : האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה . תשע"ז 2017]. (002446332 )

371.33  פדג.די תשע"ז

פדגוגיה דיגיטלית הלכה למעשה / עורכת: רבקה ודמני. [תל אביב] : מכון מופ"ת ; תל אביב : סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, [תשע"ז] 2017.. (002445524)

 

 

 

616.89  על.גבו תשע"ז

"על גבול השיגעון" : יום העיון העשירים ותשעה : לקט הרצאות מימי העיון השנתיים לזכרו של צבי סטיסקין ז"ל, מנכ"ל ראשון של מכון סאמיט / עורך: יוני בוגט. ירושלים : מכון סאמיט, עמותה לשירותי טיפול שיקום פסיכוסוציאלי ורווחה, תשע"ז 2016.  (002445427)

 

616.8914  וכט.תק תשע"ו      

וכטל, פול ל. תקשורת טיפולית : לדעת מה לומר מתי / פול ל. וכטל ; מאנגלית: לאה דר.  קרית ביאליק : אח, תשע"ו 2015. (002445425 )

 

C509 בן-גור.מח תשע"ז

בן-גור, נעמי. "מחאי, מחאי כפיים" : פואטיקה ואידיאולוגיה בשירת הילדים העברית בתקופת היישוב 1948-1939 / נעמי בן-גור ; עורך: מרדכי נאור. בני ברק : הקיבוץ המאוחד ; [תל אביב] : מכון מופ"ת, [תשע"ז 2017]. (002447073 )

 

E322.1  עמדו"ת תש"ע

עמדו"ת : עם, מדינה, תורה / עורך: משה רחימי.. אלקנה, רחובות : מכללת אורות ישראל, (תש"ע)-. (001183721)

 

E344.0327  חקי.יל תשע"ז

חוקי ילדים נוער : חוקים, נהלים וחומרי עזר לעובדים בחינוך ילדים ונוער בסיכון / עריכה: סער הראל, אילן שמש, אילנה בוזגלו. מהדורה שלישית. [ירושלים] : גף הפרסומים, משרד החינוך, תשע"ז 2017. (002447199 )

 

E362.74  כהן.מצ תשע"ז

כהן-סטרבצ'ינסקי, פאולה. מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים. ירושלים : מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, תשע"ז 2016. (002441653 )

 

E369.4  אבן.הז תשע"ו

אבן, נעם. הזדמנות למנהיגות : מנהיגות וחינוך למנהיגות בתנועות הנוער / נעם אבן, רקפת הימן זהבי, אבי בורגר ; עריכה מדעית: גיל גרטל, ניר מיכאלי.. [רמת אפעל] : מועצת תנועות הנוער, תשע"ו 2016. (002442000 )

 

E369.4  גרט.עי תשע"ז

גרטל, גיל. עין משוטטים : ראשית הטיולים בתנועות הנוער 1942-1912 / גיל גרטל ; עריכה מדעית: נעם אבן, ניר מיכאלי. [רמת אפעל] : מועצת תנועות הנוער, תשע"ז 2016.. (002442001 )

 

E371.2012  בלו.לב תשע"ז

בלוך, עליזה, לבנות את הגשר הזה : סיפורה של מנהלת "ברנקו וייס" התיכון העיוני הראשון בעיירות הפיתוח / עליזה בלוך ; עריכת תוכן: חיותה דויטש.. ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2017 . (002446410 )

 

 

E371.2913  רתם.פת תשע"ז

רתם, רונלי. פיתוח מקצועי בתכנית 'אליך' : שינויים בהתמודדותן של יועצות ומורות בבתי ספר חרדיים עם תלמידות בסיכון .  ירושלים : מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, תשע"ז 2016 . (002441655 )


 E371.9046 סוג.עכ תשע"ז
סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל : אסופת מחקרים / עורכים: שונית רייטר, עירית קופפרברג, יצחק גילת. מהדורה ראשונה. [תל אביב] : מכון מופ"ת, [תשע"ז], 2017. (2446223)

E372.43  טלמ.הו תשע"ד

טלמור, מוריה. הוראה מתקנת : הלכה למעשה.   [חולון] : יסוד, תשע"ד 2013.. (002429843)

 

103 E378.גשר.של תשע"ז

גשרים של ידע : שותפויות אקדמיה-קהילה בישראל / עורכים: דפנה גולן, יונה רוזנפלד, צביקה אור. [תל אביב] : מכון מופ"ת, [תשע"ז,  2017. (002447075)

 

 

NEW BOOKS IN THE LIBRARY ARRIVED MAY – JULY 2017

153.8 AMA v.19

Recent developments in neuroscience research on human motivation / edited by Sung-il Kim (Korea University, Seoul, Korea), Johnmarshall Reeve (Korea University, Seoul, Korea), Mimi Bong (Korea University, Seoul, Korea). Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, [2017]. (002445279 )

371.905 ASE v.31

General and special education inclusion in an age of change : impact on students with disabilities / edited by Jeffrey P. Bakken, Bradley University, Peoria, ILL, USA ; Festus E. Obiakor, Sunny Educational Consulting, Shorewood, Wisconsin, USA.. Bingley, UK : Emerald, [2016]. (002440308 )

371.905 ASE v.32

General and special education inclusion in an age of change : roles of professionals involved / edited by Jeffrey P. Bakken, Bradley University, Peoria, ILL, USA; Festus E. Obiakor, Valdosia State University, Valdosia, GA, USA... Bingley, UK : Emerald, [2016]. (002440310 )

374 TRA 2016

Transformative learning and adult higher education / Judith Beth Cohen, Jo Ann Gammel, Amy Rutstein-Riley, editors.. San Francisco : Jossey-Bass, [2016]. (002436626 )

379.158 ASS 2017

Assessment inequalities / edited by Julie Allan and Alfredo J. Artiles.. London : Routledge, 2017.. (002441629 )

616.85882 INN 2017

Innovative investigations of language in autism spectrum disorder / edited by Letitia R. Naigles.. Washington, DC : American Psychological Association, [2017]. (002435618 )

616.89 CAM 2017

The Cambridge handbook of international prevention science / [edited by] Moshe Israelashvili, Tel Aviv University, John Romano, University of Minnesota.. New York, NY : Cambridge University Press, [2017].. (002441434 )

 

 עבודות לתואר שני ושלישי

 

 153.15 אהר.תל תשע"ד

אהרן, עירית מחבר. DIS3. תלמידים מפרשים, מבינים וזוכרים גרפים מעוטרים. אוניברסיטת תל-אביב, עבודה לתואר שלישי [תשע"ד] 2014. (002446335 (


153.4  נצן.דפ תשע"ו

נצן-תמר, אורטל,  THE3דפוסי תנועות עין (Eye tracking) ‏ המאפיינים סגנון קוגניטיבי (הוליסטי-אנליטי) במטלה מסווגת סגנון ובניתוח גרפים . רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך תשע"ו 2016. (002446674(


370.114  חני.בנ תשע"ו
חנין, ג'ני,. THE3. בניית מודל רב ממדי של מוסריות. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך תשע"ו 2016. (002446782 (

371.192
 רוג.מע תשע"ה
רוגל, ענר. DIS3. מעורבות והתערבות הורים בבית הספר : האפקט על האקלים הבית-ספרי וההישגים הלימודיים במתמטיקה של תלמידי כיתה ה. אוניברסיטת תל-אביב, עבודה לתואר שלישי [תשע"ה] 2015. (002446334)

576.5  פרנ.עב תשע"ו
פרנקו, ציפי,. THE3 עיבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על יסודי. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, בית הספר לחינוך תשע"ו 2016 (002448231 )

 618.928589
צרפ.הש תשע"ו
צרפתי, סמדר דדו,. THE2 השפעת אימון לשיפור תפקודים ניהוליים בביצוע מטלת multitasking בקרב ילדים עם .ADHD  רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ו 2016. (002446948 (


796.01  צ'יק.קש תשע"ו
צ'יקובסקי, עמוס, THE2. הקשר בין מעורבות בספורט תחרותי מאורגן לבין רווחה נפשית, הישגים, ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני נוער בישראל. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך. תשע"ו, 2016  (002445205 )


A411.716   גול.חק תשע"ז
גולדרינג, אנט, THE2. חקירת הזהות בקרב חוזרים בתשובה ויוצאים בשאלה בתקופת הבגרות המתהווה. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ז 2016. (002445886 (

E155.5
 הר-אבן.קש תשע"ז
הר-אבן, מיכל, THE2. הקשר בין שליטה פסיכולוגית של מורים לבין שינויים במוטיבציה של תלמידים בעת מעבר לחטיבת הביניים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ז 2016. (002447391 (

E371.9044
 אבן.קש תשע"ז
אבן, אורי THE2. הקשר בין סגנון ניהול ואקלים בית-ספרי לבין מידת השיפור של ההישגים במתמטיקה אצל תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ז 2016. (002447568(

 

E372.4  ויס.הש תשע"ו
ויסברד, קרן, THE2. השפעת הדיגלוסיה בעברית על יכולת הקריאה, היכולת הלשונית ויכולת עיכוב תגובה במסגרות תלמוד תורה בכתה א'. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ו 2016. (002446944)

 

(63)E982.1  סוי.תר תשע"ז
סויד-גרינברג, יפית, THE2. תרומת דפוסי ההתקשרות והאקלים המשפחתי לקשרים עם בני הגיל, מידת התוקפנות וסגנונות התירבות של בני עולים מאתיופיה.  רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך תשע"ז 2016. (002446689(


 


371.2 BEN m
Benoliel, Pascale. DIS2. Managing from the boundary in senior management teams : exploring the antecedents and consequences of school leader's external and internal activities at the individual, team, and organizational levels. Ph.D. University of Haifa 2012. (002441120 )