גורמים המנתבים את תהליכי התכנון, היישום והרפלקציה של מורים למתמטיקה