שלחו לחבר

קשרים בין סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית לבין תפיסות ערכיות של מורים ושל תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בישראל