שלחו לחבר

הישגים בהבנת הנקרא כפונקציה של מבנה הטקסט ואופן תצוגתו בקרב תלמידים בחטיבת ביניים