שלחו לחבר

הקשר בין משתני רקע של תלמידים ומורים וסוגי בתי ספר לבים תחושת מסוגלות המורה, תחושת מסוגלות קולקטיבית של מורים וסיפוקם מהעבודה