השפעת תכנית התערבות מטה-קוגניטיבית על היכולת של ילדי גן להתמקד ספונטנית בכמויות ובמבנים מתמטיים