שלחו לחבר

השפעת מודל "קהיליית לומדים" בסביבה מתוקשבת על תהליכי אוריינות ותפיסת מסוגלות