שלחו לחבר

הקשר בין אמונות אפיסטמולוגיות של מורים על ידע, למידה והוראה, אינטליגנציה וטבע האדם ובין התנהגויות ההוראה שלהם במצבי קושי וכישלון של תלמידים בכיתות מב"ר