שלחו לחבר

עומס מידע, לחץ זמן ודפוסי הארגון כפי שנתפסים בקרב בעלי תפקידים שונים בבית הספר