שלחו לחבר

הקשר בין עמדות מורים (פתיחות ושמרנות), דרכי התמודדות של מורים עם דילמות חברתיות ומוסריות והערכת הישגי תלמידים לבין תפיסת דמות התלמיד הרצוי בבית הספר היסודי הערבי