השפעת ההתפתחות הגילית על התמקדות ספונטנית של ילדים צעירים בכמויות ותבניות מתמטיות