מדריך ד"ר/ראש מסלול להכשרת מורים לערבית

ד"ר נעמה בן עמי

מדריך ד"ר/ראש מסלול להכשרת מורים לערבית
פקס
03-9302323
דוא"ל
שעות קבלה
יום ראשון 11:30 – 12:30 בתאום מראש.
קורות חיים

 

BAR-ILAN  UNIVERSITY           FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

 

DEPARTMENT OF EDUCATIN

 TRAINING OF TEACHERS

CURRICULUM VITAE

 

 

 

Name: Ben Ami Naama

PERSONAL DATA

Address: 12 Golomb Petah Tiqwa

Tel: 03-9302323

E-mail: naamaba@012.net.il

I.D: 41472275

Place of Birth: Yemen

Date of Birth: 1947

Marital: Divorcee

Status: Guest lecturer (מרצה מן החוץ)

EDUCATION

B.A. – Bar-Ilan University

 

M.A - Bar-Ilan University

 

       Thesis:

Theatrical Elements and Entertainment in the Book of Religious Rules

                         Al-Madkhal by Ibn al-Hajj (d. 1336) (in Hebrew)                        

SUPERVISOR: Prof Shmuel Moreh

 

Ph.D - Bar-Ilan University

 

         Thesis:

The Image of the Sufi in Modern Arabic Novel

                  

                 Socio-Cultural Aspects (in Hebrew)

SUPERVISOR: Prof Shmuel Moreh

 

 

Other training

Teaching certificate, Bar-Ilan University.

 

AREAS OF SPECIALIZATION

Islamic mysticism, modern Arabic poetry, modern Arabic literature

 

AREAS OF COMPETENCE

Head of Arabic teacher training course

Member in the Professional Committee for Arabic and Islamic teaching

  HONORS AND GRANTS

     1998 - I received the Excellence Award from Ariel College

 

 

COURSES  TAUGHT

Educational method for teaching Arabic language

Minor teaching

Practical work in Arabic

 

MAIN RESEARCH INTERESTS

1. Arabic Language and Literature

2. Modern Arabic poetry

3. Islamic Sufism

4. Yemenite Jewish poetry

 

 

ADDITIONAL INFORMATION

 

   

2011  - Arabic class Jubilee Conference (With the Department staff)

 

 

                   

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS

M.A. Students:

 

2003 – Beny Rish - The Existence of Reality Test Circuits

2004 – Sharon Shitrit-Sasson – Palestinian Women's Struggle as Reflected through the Novels of Sahar Khalifa (with Prof' Ami Elad Buskila)

2006 –  Yael Vernik - The Image of the Jew as it Reflected through the Novels of Ghassan Kanafani

2007 – Livnat B. Ratushnik – The Soman's Reflection through the Novels of Najib Mahfuz in the Sixties

2008 – Shaul Akry – Language and Gender in Egyptian Movies and Communication Media (with Dr Shlomit Shraiboim-Shavtiel)

2010 – Netanela Melamed – Poetic Elements and Gender in the Short Stories of the Moroccan Author Latifa Baqa (with Prof' Ami Elad Buskila)

 

 

LIST OF PUBLICATIONS

 

 

PUBLICATIONS

      BOOK

              Ben Ami, N. The Modern Sufi: The Image of the Sufi in the Modern Arab Novel - Socio-Cultural Aspects, Israel, 2015.(in Hebrew) 

        ARTICLES                                                              

 1. Ben Ami, N., Teachers, Teaching and Textbooks in Ibn Khaldun's "Introduction", Journal of Teachers of Arabic and Islam 29-30, Jerusalem, 2003, pp 35-44.(in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., Saints in the Wadi, Journal of Teachers of Arabic and Islam 31, Jerusalem, 2004, pp 31-47. (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., The Sufi Order Al-Bektashiyya - Is it Muslim?, Journal of Teachers of Arabic and Islam 32, Jerusalem, 2005, pp 24-39. (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., The Fortieth Anniversary of the Founding of the Afikim NGO and Its Journal: Gala Evening upon the Publication of the Book El Yashiv and in Honor of Its Author Yosef Danin. Afikim for Spiritual and Social Revival. Tel-Aviv, Afikim, June 2005, 125-126:76-78 (rhymed verse). (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., "The Nakshbandy Order in Uzbekistan", Journal of Teachers of Arabic and Islam 34, Jerusalem, 2007, pp 32-51. (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., "The Origins of Yemeni Immigrants' Names" TEMA Journal of Judeo-Yemenite Studies, Netanya, 2007, pp. 203-210. (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., "Al-Zar, a Visitor to Be Expelled: Exorcism in Arabic Literature", Hamizrah Hehadash The New East: Egypt and Sudan, ed: Elie Podeh, Israel, Vol. XLVII, 2008, pp. 275-303. (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., "Healing the Sick with the Koran", Journal of Teachers of Arabic and Islam 36, Jerusalem, 2008, pp 60-91. (in Hebrew)

 

 

 1. Ben Ami, N., "Dilemmas Facing the Translator of Arabic fiction",  Journal of Teachers of Arabic and Islam 36, Jerusalem, 2009, pp 118-125. (in Hebrew)

 

 1.  Ben Ami, N., "Sufism As Reflected in Modern Arabic Prose by Way of Presenting Its Spiritual Leaders and the "Dhikr" Ceremony". Journal of Teachers of Arabic and Islam 38, Ministry of Education, Culture and Sport, 2009, pp. 34-61. (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., "Beautiful, Seductive, Cruel, Evil and Immoral, But Also Understanding and Empathic" (On Jewish/Israel Women in Palestinian Prose Literature), Innovation, Science and Knowledge, Bar-Ilan University, 6, July 2010, pp. 38-53. (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N.,"Guides and Escorts of Arab Caravans in the Journeys of Yemeni Jews to Aden", Tehuda, Association for the Promotion of Society and Culture, Documentation and Research, Netanya, The Association for the Promotion of Society and Culture, 2011, pp. 65-74. (in Hebrew)

 

 1. Ben Ami, N., Saints in A Child from the Vilage by Syyid Qutb, ", Journal of Teachers of Arabic and Islam 41, Jerusalem, 2012, pp 30-58. (in Hebrew).

 

 1. Ben Ami, N., "Qalat Ta`iz al-`Udaina" (Ta`iz al-`Udaina Said), Qasidah (Song) by Rabbi Shlom Shabazi, Translation and analysis, Afikim for Spiritual and Social Revival. Tel-Aviv, Afikim (138-139) April 2013, pp 69-75. (in Hebrew)
 2. Ben Ami, N., "Types of al-Majanin (Lunatics), Their Behavior and How to Treat Them, according to al-Naysaburi (d. 1015)", Journal of Teachers of Arabic and Islam 43, Jerusalem, 2012, pp 23-39. (in Hebrew).
 3. Ben Ami, N., "Qur’ānic Elements in Qissat Yusif  (The Story of Joseph) by Oded Ben Zecharya", TEMA Journal of Judeo-Yemenite Studies, 13, Netanya, 2015, p. 55-79. (in Hebrew)
 4. Ben Ami, N., "Al-Qat wal-Qahwa\ Rabbi Shalom Shabazi " (The Qat and Coffee \ Rabbi Shalom Shabazi), Qasidah (Song) by Rabbi Shlom Shabazi, Translation and analysis, Afikim for Spiritual and Social Revival. Tel-Aviv, Afikim, 140-141, 2015, p. 31-38. (in Hebrew)
 5. Ben Ami, N., "Reflection of Folk Wisdom in Maxims on Matchmaking and Marriage among Yemeni Jews", Tehuda, Association for the Promotion of Society and Culture, Documentation and Research, 31,  Netanya, The Association for the Promotion of Society and Culture, 2015/16, pp. 13-24. "In memory of Yael Shay" pp. 261-262. (in Hebrew).
 6. Ben Ami, N., "Qur'anic Elements in a Poem abaut the Story of Joseph by 'Oded ben Zechariah", TEMA Journal of Judeo-Yemenite Studies, Netanya, 2015, pp. 55-79. (in Hebrew).
 7. Ben Ami, N. "Al-niswan (the women) - An argument between them about who is prettier in the song "Abda' bak ad'ik ya rab sidi", Journal of Teachers of Arabic and Islam 38, Ministry of Education, Culture and Sport, 2017, pp. 77-97. (in Hebrew)/

 

Reviews

 1. Ben Ami, N., "Memories in Translation: A Life between the Lines of Arabic Literature, by Denys Johnson-Davies- A BOOK REVIEW", AJISS 24 number 4 (Fall 2007), pp. 123-125.
 2.  Ben Ami, N., "Arab Representation of the Occident: East-West Encounter in Arabic Fiction – A BOOK REVIEW " AJISS 25 (Spring 2008) pp. 128-130
 3. Ben Ami, N., "Rituals of Memory in Contemporary Arab Women's Writing, by Brinda Mehta- A BOOK REVIEW", AJISS 25 number 4 (Fall 2008), pp. 125-127 .
 4. Ben Ami, N., Preservation of the Heritage: Survival and Documentation by P alestinians -  "We Begin Here: Poems for Palestine and Lebanon by Kamal Boullata and Kathy Engel (eds.); Pens, Swords and the Springs of Art: The Oral Poetry Dueling of Palestinian Weddings in the Galilee by Nadia G. Yaqub; Heroes and Martyrs of Palestine: the Politics of National Commemoration, by Laleh Khalili- BOOKS REVIEW", AJISS 26 number 1 (Winter  2009), pp. 86-94
 5. Ben Ami, N., "Israelism: Arab Scholarship on Israel, a Critical Assessment by Hassan A. Barari - A BOOK REVIEW", AJISS 27 number 1 (Spring 2010), pp. 112-114.
 6. Ben Ami, N., "Disfigured: A Saudi Woman's Story of Triumph over Violence, by Rania Al-Baz - A BOOK REVIEW", AJISS 27 number 1 (Winter 2010), pp. 111-113.
 7. Ben Ami, N., "Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century, by Marc Sageman – A BOOK REVIEW", AJISS 27 number 2 (Spring 2010), pp. 99-101.
 8. Ben Ami, N., "War on Sacred Grounds, by Ron E. Hassner – A BOOK REVIEW",   AJISS 28 number 2 (Spring 2011), pp. 135-138.

 

 

WORK IN PROGRESS

 

   

   

   

  TALKS AND INVITED LECTURES

   

   

  1. Ben Ami, N., Mysticism and Celebration: The Prophet's Birthday As Celebrated in Contemporary Egypt, Crisis (Mashber) Conference, First Student Conference in Jewish Studies and Humanities, Yune 13, 1999, Bar-Ilan University (in Hebrew).

   

  1. Ben Ami, N., Mystical Rites on Saints' Anniversaries (Mawalid) in the Sufi Orders, Novenber 7, 1999, Arabic Faculty Conference, Bar-Ilan University (in Hebrew).

   

   

  1. Ben Ami, N., Dhikr Ceremonies in the Mawlawiyya, Naqshabandiyya and Baktashiyya Orders, Sufism in Israel / Palestine Past and Present, Alqasni Academic College of Education, Baqa al Gharbia, April 26-27, 2006, (in Hebrew).

   

   

  1. Ben Ami, N., The Baktashiyya Sufi Order, Is It Muslim? The 30th Annual National Conference of the Israel Oriental society, May 8, 2006, Bar-Ilan University (in Hebrew).

   

  1. Ben Ami, N., Jewish/Israeli Women As Reflected in Palestinian Arabic Prose, Conference of the Other: philosophy fiction Theatre, January 18-19, 2010, Bar-Ilan University (in Hebrew).

   

  1. Ben Ami, N., Panel: Rise of Yemen and heritage - experiences from the past and anticipation to the future ,The National Conference on Identity and heritage, Marking the 60th Anniversary of the "Magic Carpet", October 18-19, 2010, Bar-Ilan University (in Hebrew).

   

  1. Ben Ami, N., Revival of Sufism in Uzbekistan, Jubilee Conference of Arabic Department, May 17-18, 2011, Bar-Ilan University (in Hebrew).

   

   

  ACADEMIC    PROFILE

  Most my studies have focused on modern Sufism, in particular the figure of the modern Sufi as reflected in novels. In order to do this I went to Egypt to validate my findings. My post-doctoral papers have dealt with Sufi orders in various Arab countries, especially in Turkey and Uzbekistan, where I explored modern Sufism and on basis of which I wrote the above-mentioned articles. In recent years, I have been investigating the immigration of Jews from Yemen and Yemeni Arabic poetry (mainly that of Rabbi Shalom Shabazi).

   

  פרסים

  פרסים: בשנת תשנ"ח (1998) קיבלתי פרס המרצה המצטיין במכללת יהודה ושומרון (אריאל).

  פרסומים

  פרסומים

  ד"ר נעמה בן עמי

  הפקולטה למדעי הרוח, המחלקה לשפה וספרות ערבית, ובית ספר לחינוך

  אוניברסיטת בר-אילן

   

  נושא הטיזה לתואר שני: אלמנטים תיאטרליים ובידור בספר ההלכה המוסלמי

                    "אל-מדח'ל (המבוא) מאת: אבן אל-חאג' (נפטר 773\1336)

  Theatrical Elements and Entertainment in the Book of Religious Rules

  Al-Madkhal by Ibn al-Hajj (d. 1336)                        

  שם המנחה: פרופ' שמואל מורה.

   

  נושא עבודת הדוקטורט: דמות הצופי ברומן הערבי המודרני

                                             היבטים סוציו-תרבותיים

  The Image of the Sufi in Modern Arabic Novel                  

   Socio-Cultural Aspects                                    

  שם המנחה: פרופ' שמואל  מורה

  ספרים:

  בן עמי, נ. (2015), הצופי המודרני: דמות הצופי ברומן הערבי המודרני היבטים סוציו תרבותיים, ירושלים, אלון ספר.

  מאמרים:

  1. בן עמי, נ. (2003). "מורים, הוראה וספרי לימוד ב'הקדמה' של אבן ח'לדון", ביטאון המורים לערבית ולאסלאם مجلة المعلم, 29-30, ירושלים, עמ' 35- 44.

  2. בן עמי, נ. (2004).  "קדושים בואדי", ביטאון המורים לערבית ולאסלאם مجلة المعلم, 31, ירושלים, עמ' 31- 47.

  3. בן עמי, נ. ( יוני 2005). "ארבעים שנה לייסוד עמותת אפיקים וביטאונה",  "ערב חגיגי לכבוד צאתו של הספר אל-ישיב ולכבוד מחברו יוסף דנין", אפיקים לתחייה רוחנית וחברתית, תל-אביב, אפיקים, גיליון קכ"ה-קכ"ו, עמ' 78-76, (שירה בחריזה).

  4. בן עמי, נ. (2005). "המסדר הצופי אל-בכתאשיה  - האם הוא מוסלמי?", ביטאון המורים לערבית ולאסלאם مجلة المعلم, ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט, מס' 32, עמ' 24- 39.

  5. בן עמי, נ. (2007). "הנקשבנדיה באוזבקיסטאן" ביטאון המורים לערבית ולאסלאם مجلة المعلم, ירושלים,     משרד החינוך התרבות והספורט, מס' 34   ירושלים, התשס"ז, עמ' 32- 51.

  6. בן עמי, נ. (תשס"ז). "המקור הערבי של שמות היהודים שעלו מתימן", כתב העת - תימא י, נתניה, תשס"ז, עמ' 203- 210.

  7. "Memories in Translation: A Life between the Lines of Arabic Literature by Denys Johnson-Davies- A BOOK REVIEW", AJISS 24 number 4 (Fall 2007), pp. 123-125.

  (AJISS = American Journal of Islamic Social Sciences)

  8. "אל-זאר – המבקר שיש לגרש: : גירוש שדים על פי הספרות הערבית המודרנית", כתב העת - המזרח החדש - מצרים וסודן,  כרך מז – תשס"ח 2008, עמ' 275 – 303.

  9. "Arab Representation of the Occident: East-West Encounter in Arabic Fiction – A BOOK REVIEW " AJISS 25 (Spring 2008) pp. 128-130

  10. בן עמי, נ. 2008). "ריפוי חולים בעזרת הקוראן", ביטאון המורים לערבית ולאסלאם مجلة المعلم, ירושלים, תשס"ח, משרד החינוך התרבות והספורט, מס' 36, עמ' 60-91.

  11. "Rituals of Memory in Contemporary Arab Women's Writing by Brinda Mehta- A BOOK REVIEW", AJISS 25 number 4 (Fall 2008), pp. 125-127

  12. בן עמי, נ. (2009). "נפתוליו של מתרגם סיפורת ערבית", ביטאון המורים לערבית ולאסלאם مجلة المعلم, 37, ירושלים, משרד החינוך, עמ' 118- 125.

  13. "We Begin Here: Poems for Palestine and Lebanon by Kamal Boullata and Kathy Engel (eds.); Pens, Swords and the Springs of Art: The Oral Poetry Dueling of Palestinian Weddings in the Galilee by Nadia G. Yaqub; Heroes and Martyrs of Palestine: the Politics of National Commemoration by Laleh Khalili- BOOKS REVIEW", AJISS 26 number 1 (Winter  2009), pp. 86-94

  14.  בן עמי, נ. 2009). "השתקפות הצופיות בסיפורת הערבית המודרנית דרך הצגת המנהיגים הרוחניים וטקס הד'כר" ביטאון המורים לערבית ולאסלאם مجلة المعلم, ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט, מס' 38 ירושלים, התש"ע, עמ' 34- 61.

  15. "Israelism: Arab Scholarship on Israel, a Critical Assessment by Hassan A. Barari - A BOOK REVIEW", AJISS 27 number 1 (Spring 2010), pp. 112-114.

  16. "Disfigured: A Saudi Woman's Story of Triumph Violence, Writing by Rania Al-Baz - A BOOK REVIEW", AJISS 27 number 1 (winter 2010), pp. 111-113.

  17. בן עמי, נ. ( יולי 2010). "יפה, מפתה, אכזרית, מרושעת ולא מוסרית, אך גם מבינה ומזדהה" (על דמות היהודייה/הישראלית בסיפורת הפלסטינית), חידושים, מדע ודעת. אוניברסיטת בר-אילן, גיליון מס' 6, קיץ תש"ע, עמ' 38- 43.

  18. "Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century, Writing by Marc Sageman – A BOOK REVIEW", AJISS 27 number 2 (Spring 2010), pp. 99-101.

  19. בן עמי, נ. (תשע"א). "מורי דרך ומלווי שיירות ערבים במסעות יהודי תימן לעדן", תהודה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, נתניה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, גיליון 27, עמ' 65- 74.

  20. "War on Sacred Grounds, Writing by Ron E. Hassner – A BOOK REVIEW",   AJISS 28 number 2 (Spring 2011), pp. 135-138.

  20. בן עמי, נ. (2012). "קדושים ב'ילד מן הכפר' (طفل من الحرية)מאת סיד קטב" . ביטאון המורים לערבית ולאסלאם مجلة المعلم, ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט, מס' 41 ירושלים, התשע"ג,  עמ' 30- 58.

   

  21. בן עמי, נ. (2013). "סקירה על הספר 'דיואן שירים אשורר' ועל מחברו אהרן עמרם", אפיקים לתחייה רוחנית וחברתית, תל-אביב, אפיקים, גיליון קלח-קלט, עמ' 9 -10.

   

  22. בן עמי, נ. (2013). "קאלת תעז אל-עדינה, ר' שלום שבזי" (תרגום וניתוח), אפיקים לתחייה רוחנית וחברתית, תל-אביב, אפיקים, גיליון קלח-קלט, עמ' 69- 75.

   

  23 בן עמי, נ. (2013). "הסיבות להגירת היהודים מתימן לדעתו של עיתונאי מתימן" (הקדמה ותרגום), אפיקים לתחייה רוחנית וחברתית, תל-אביב, אפיקים, גיליון קלח-קלט, עמ' 91- 97.

  24 בן עמי, נ. (2015). "אלמג'אנין" (המשוגעים) למיניהם, התנהגותם ודרכי הטיפול בהם על פי אלניסאבורי (מת ב-1015), ביטאון למורים לערבית ואסלאם مجلة المعلم ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט, מס' 43 ירושלים, התשע"ה,  עמ' 23-39.

  25. בן עמי, נ. (תשע"ה). "יסודות קוראניים בשיר על 'קצת יוסף' מאת עודד בן זכריה", נתניה, תימא - כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה, יג, עמ' 55- 79.

  26. בן עמי, נ. (2015), "אלקאת ואלקהוה (שיר) מאת ר' שלום שבזי (?) (תרגום וניתוח), אפיקים לתחייה רוחנית וחברתית, תל-אביב, אפיקים, גיליון קמ-קמא, עמ' 31- 38.

  27. בן עמי, נ. (תשע"ה/ו), "השתקפות חכמת החיים של יהודי תימן בפתגמיהם בנושא זיווג וזוגיות", תהודה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, נתניה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, גיליון 31, עמ' 13 -24.

  28. בן עמי, נ. (תשע"ה/ו) "ערב לזכרה  [של ד"ר יעל שי]", תהודה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, נתניה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, גיליון 31, עמ' 261- 262. 

  29. בן עמי, נ. (2017), אלנסואן (הנשים) - ויכוח ביניהן מי יפה יותר בשיר "אבדע בך אדעיך יא רב סידי",  ביטאון למורים לערבית ואסלאם مجلة المعلم ירושלים, משרד החינוך התרבות והספורט, מס' 45 ירושלים, התשע"ו,  עמ' 77 -97.

   

   

   

  מחקר

  מרצה לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת בר אילן (במחלקה לערבית) וראש מסלול להכשרת מורים להוראת השפה הערבית (במחלקה לחינוך). עוסקת בהוראה מעל לארבעה עשורים ומלמדת במוסדות אקדמיים כעשרים וחמש שנה.

  במסגרת העבודה אני עוסקת גם במחקר בנושאי דת (בעיקר בתחום המיסטיקה המוסלמית) וחברה, כשאני שואבת את מרבית החומר מהספרות הערבית (כולל השירה הערבית) הקלאסית והמודרנית. להשלמת התמונה ביקרתי (ועדיין מבקרת) בארצות מוסלמיות שונות (וכמעט בכל ארץ מספר פעמים) כגון, מצרים, תורכיה, מרוקו, אוזבקיסטאן, ואלבניה, ובמסדרים צופים בארץ (בקה אל-גרביה, עכו, סח'נין ועוד). צפיתי בטקסים מיסטיים, ראיינתי שיח'ים וחסידים צופים ותיעדתי אותם. רבים מן הרשמים והראיונות מצויים בעבודות מחקר ובמאמרים שיצאו לאור בעשור האחרון. לאחרונה התחלתי לעסוק גם במחקר הנוגע לעלית יהודי תימן לארץ ישראל והשירה הערבית של יהודים מתימן. כמה ממאמרים בנושאים אלה כבר התפרסמו (ראה: פרסומים).

   

  קורסים

  מתודיקה להוראת הערבית

  הוראה זוטא

  עבודה מעשית

  תחומי התמחות

  שפה וספרות ערבית

  מיסטיקה באסלאם

  הכשרת מורים להוראת הערבית במגזר היהודי ובמגזר הערבי

  שירת יהודי תימן 

  תאריך עדכון אחרון : 28/02/2022