English שלחו לחבר

שביעות רצון, תחושת אוטונומיה ושיתוף בקבלת החלטות כיתתיות ובית ספריות אצל מורים בבתי ספר בניהול עצמי לעומת בתי ספר רגילים