פרופיל ארגוני של בית הספר ותפיסת האקלים והתרבות הארגונית בקרב ההנהלה, מחנכים ומורים מקצועיים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים