מאפיני הסטודנט ומשתנים ארגוניים כמסבירים נשירה מהאוניברסיטה והפסקת למודים