English שלחו לחבר

תפיסת פרופיל ארגוני של בית הספר בקרב צוותי ניהול, מחנכים ומורים מקצועיים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות: האם בית הספר הוא ארגון בעל חיבורים רופפים?