השפעת הוראה בשיטת ההשבחה על למידת הנושא: יעילות בפתרון אלגוריתמים במדעי המחשב