English שלחו לחבר

שימוש בתכנית גישור כאמצעי להפחתת אלימות, להעלאת הדימוי העצמי ולהקטנת תחושת הבדידות בקרב תלמידי חטיבות הביניים