בנית תכנית להשתלמות מורים בנושא אינטגרציה חברתית בחטיבת הביניים

מחבר ראשון של הפרסום: 

אמיר, י', ריץ, י' ובן ארי, ר' (1977).

בנית תכנית להשתלמות מורים בנושא אינטגרציה חברתית בחטיבת הביניים. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, חברה למחקר ופיתוח, המרכז לייעוץ בנושא כוח אדם.