היסטוריה גדולה: מהמפץ הגדול עד העתיד

מחבר
טל, נ'
מרצה

תוכנית הלימודים "היסטוריה גדולה" מקנה לתלמידים את התמונה המדעית הגדולה ביותר - מהמפץ הגדול ועד ימינו - ומעצבת מחדש את מטרת החינוך ואמצעיו.

טל, נ', שחייני, ד', יגר, ש', סתוי, ב., ואסף, נ. (2023).  היסטוריה גדולה: מהמפץ הגדול עד העתיד. בתוך: י., הרפז וא., כרמון (עורכים). חזונות חינוך בשישה צעדים: הצעות סדורות לחינוך אחר (עמ' 413-425). רסלינג. 

תאריך עדכון אחרון : 13/02/2024