ספרים חדשים בספריה אוקטובר 2022 - ינואר 2023

 

ספרים חדשים שהתקבלו בספריה באוקטובר 2022 - ינואר 2023

 

   
יחיחיח 150.195 קיט.מש תשפ"ב
קיטרון, דוד. משא הנפש : מסע במחוזות הפסיכותרפיה‏ . תל אביב: רסלינג , 2022. 
יוחין 155.4 קלי.פס תשפ"ב
קליין, מלאני . פסיכואנליזה של ילדים / מלאני קליין ; תרגום: טל שריר וולפה ; עריכה מדעית: מירב רוט. ישראל: תולעת ספרים, 2022.
יוחין 303.483 ליפ.דו תשפ"א
ליפא, חיים. דו-שיח ושיתוף אדם - מכונה חכמה : אינטליגנציה רוחנית אנושית ובינה מלאכותית . יהוד - מונוסון: אופיר ספרי ביכורים, תשפ"א 2021.
יוחין 370.1 פרי.פד תשפ"ג + ספר אלקטרוני
פריירה, פאולו. פדגוגיה של המדוכאים ‏/‏ פאולו פריירה ; תרגמה מאנגלית: נעמי זוסמן. חיפה: פרדס, תשפ"ג 2022. 
יוחין 372.21 זכו.לה תשפ"ב + ספר אלקטרוני 
הזכות להתנועע : ההתנסות בתנועה והפעילות הגופנית כבסיס ללמידה משמעותית בגן הילדים / עורכת: אלה שובל ; חברי צוות הכתיבה: אייל רוזנשטריך [ו-12 נוספים]. תל אביב: מכון מופ"ת, [תשפ"ב] 2022. 
יוחין 618.92 ברק.פס תשפ"ג 
ברק, לורה א, מאיירס, עדינה ב. פסיכולוגיה התפתחותית : ינקות, ילדות והתבגרות‏ / לורה א ברק, אדינה ב מאיירס ; עריכה מדעית של המהדורה העברית: רות בייט-מרום ; תרגום: תמי דומאי, עדנה רון. רעננה : למדא - ספרי האוניברסיטה הפתוחה, תשפ"ג 2022. 
יוחין

796.019 פסי.של תשפ"ג   
הפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע : תאוריה ויישום‏ / עורכים: לאל גרשגורן, רוני לידור, גרשון טננבאום. תל אביב: מכון מופ"ת, תשפ"ג 2022.                                                                                                                                                                                

יוחין A411.761 דיי.מש תשע"ה
דיין, רוני. . משפחה אחת - שתי דעות : מתמודדים עם הבדלים ברמת הדתיות בבית : הורים וילדים בעל ואישה /‏ רוני דיין ; עריכה כללית: הרב דוד וייטמן ; תרגום: דינה רייזה כהן. ישראל: [מוציא לאור בלתי ידוע], 2015.
יוחין

C208 אלב.אל תשפ"ב + ספר אלקטרוני
אלבג, רוחמה, אסף, דוד (פרקים 2 ו 5). אל הבית : בדרכים בעקבות ספרים . תל אביב : מכון מופ"ת, [תשפ"ב] 2022.

יוחין

D642 פינ.חב תשפ"א 
פינקלשטיין, אריאל. החברה הדתית לאומית בנתונים. ירושלים: נאמני תורה ועבודה, תשפ"א 2021.                                                                                                                                                                                             

יוחין (1)E329.1 דיו.מח תשפ"ב + ספר אלקטרוני
דיו כתובה על נייר מחוק : חינוך בישראל והסכסוך היהודי-ערבי / עורכים: אמנון יובל, דפנה יצחקי . תל אביב : רסלינג, 2022.
יוחין  E331.22 ברא.מר תשפ"ב + ספר אלקטרוני 
בראלי, אבי, כהן אורי. מרד האקדמאים : עימות חברתי-פוליטי על פערי שכר בשנות החמישים . ירושלים: יד יצחק בן-צבי, [תשפ"ב] 2022. 
יוחין E362.3 חוב.מו תשפ"ב
חובב, מאיר, ניסים, דליה. מוגבלות שכלית-התפתחותית : פיתוח שירותי הרווחה בישראל. רעננה: בית איזי שפירא, תשפ"ב 2021. 
יוחין E370.1 פדג.מת תשפ"ג
פדגוגיה מתבוננת ותיקון עולם‏ / עורכות: לילך ניישטט-בורנשטיין ונטע בר יוסף-פז.בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשפ"ג 2022.
יוחין  E370.9 אבו.עת תשפ"ב
אבואב, שמואל. עתיד החינוך בישראל : עיצוב דמות הבוגר במאה ה-21 / שמואל אבואב ; עורכים: ד"ר נעם אבן, ד"ר אלי שיש. מהדורה שניה. קרית טבעון: שמואל אבואב, 2022. 
יוחין E371.04 חינ.הב תשפ"ב
החינוך הבלתי פורמלי כפדגוגיה מוכללת : חברתית ערכית / עורכים: ד"ר אלי שיש ופרופ' יובל דרור. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר, הקתדרה לחינוך יהודי, תשפ"ב 2022. 
יוחין E371.2 כני.לת תשפ"ב + ספר אלקטרוני
הכניסה לתפקידי ניהול בבית הספר : מסע של שינוי והתפתחות / עורך: חן שכטר.. תל אביב: מכון מופ"ת, [תשפ"ב] 2022. 
 

 

עבודות גמר


372.60785 אבנ.תי תשפ"ב + תזה אלקטרונית
אבני, סיון. DIS3. תיווך עמית בעזרת ספר אלקטרוני לקידום אוריינות בקרב תלמידים עם לקות למידה : תהליך ותוצר . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021

E372.218 אבר.קש תשפ"א + תזה אלקטרונית
אברהם חי, אסתר. DIS3. הקשר בין תפיסות חינוכיות של הגננת ובין תפיסתה את התרבות הארגונית בגן וידע הורי על הגן . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, הפקולטה לחינוך, תשפ"א, 2020

(A)E372.21 אלז.בח תשפ"א + תזה אלקטרונית
אלזרו, עאישה. THE2. בחינת הקשר בין נתוני רקע אישיים וחברתיים לבין אופני חשיבה מדעית וסקרנות מדעית בקרב ילדי גן‏ . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"א, 2021

618.9285882 אסט.קש תשפ"ב + תזה אלקטרונית
אסטרוגו, יעל. DIS3. הקשר בין אינטראקציה חברתית עם בני הגיל לבין יכולות מוטוריות אישיות ודיאדיות ותפקודים ניהוליים בקרב ילדים בספקטרום האוטיסטי וילדים בהתפתחות תקינה‏ . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021

 618.24019 בן-דוד.הש תשפ"א + תזה אלקטרונית
בן-דוד, נעה רחל. DIS3. השפעת התערבויות חינוכיות לקראת לידה על פחד, מסוגלות עצמית, רוחניות, קשר אם-עובר/תינוק וחוויית הלידה. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, הפקולטה לחינוך, תשפ"א, 2020

 E371.2913 גול.רו תשפ"ב + תזה אלקטרונית
גולדשמיד, איה. DIS3. "רוקדים כאב, צוחקים אי-וודאות" : דתיות ורוחניות בסיפורי נושרים מאולפנות וישיבות תיכוניות. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021

401.43 היי.הש תשפ"ב + תזה אלקטרונית
היימן - הלטאי, שחר. THE2. השפעת חשיפה לסביבה יצירתית על הפקת מטפורות חדשות‏. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשפ"ב, 2022 

 E371.2012 הלו.בח תשפ"ב + תזה אלקטרונית
הלוי, ליאור. DIS3. בחינת מאפיינים ופרקטיקות של חוסן בקרב מנהלי בתי-ספר בשלב כניסתם לתפקיד‏. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2022

362.3 וינ.זה תשפ"ב + תזה אלקטרונית
וינוגרד-כראדי, מורג. THE2. זהות אישית ומודעות למגבלה, איכות חיים ואוריינטציית עתיד בקרב בוגרים עם מוגבלות שכלית כפי שהם משתקפים בנרטיבים של סיפורי חייהם‏ . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב 2022

516.3 כהן.הב תשפ"ב + תזה אלקטרונית
כהן, תרצה. THE2. הבדלים בינאישיים בזיכרון עבודה והשפעתם על הישגי תלמידים בפתרון בעיות מתמטיות בגאומטריה אנליטית. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021

530.07 מחא.הש תשפ"ב + תזה אלקטרונית 
מאחגנה, עאמר. THE2. השפעת שילוב כלים טכנולוגיים בהוראת פיזיקה על הישגים ותחושת המסוגלות העצמית של התלמידים.  רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך. תשפ"ב, 2022

649.58 סרח.אמ תשפ"ב + תזה אלקטרונית 
סרחאן, זאכי. THE2. אמונות של אימהות, תיווך בעת קריאת ספר והעשרת שפת הילד : מחקר התערבות בחברה הערבית‏ ‏.  רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך. תשפ"ב, 2022

649.58 עיס.הא תשפ"ב + תזה אלקטרונית
עיסה, סג'ה. THE2. האם תוכנית התערבות לקריאת ספר בגיל הרך בחברה הערבית תקדם את אמונות האימהות, את התיווך שלהן ואת ההבנה החברתית-רגשית והבנת הסיפור של הילד?‏  . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2022 

 D470.7 עשו.הו תשפ"ב + תזה אלקטרונית
עשור-לנגר, גלי. THE2. הוראת השואה והנחלת זיכרון השואה בבתי הספר הממלכתיים בישראל . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2022 

 E305.4019 פול.הע תשפ"ב + תזה אלקטרונית 
פולון, שפרה פועה. THE2. העצמת הדימוי העצמי והרווחה הנפשית של נערות ונשים בישראל : מחקר הערכה של תוכנית "תרפיה באמצעות טיפוח". רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021 

 E372 צדק.אפ תשפ"ב + תזה אלקטרונית 
צדקני, רעות. THE2. אפקטיביות בית ספרית בישראל : היבטים מערכתיים ובית ספריים . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2022 

 371.148 קצב.תי תשפ"ב + תזה אלקטרונית 
קצבורג, אתי. THE2. תיאום ידע בצוות בית הספר והשלכותיו על תפקוד הצוות‏ . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021 

618.9285882 קרי.יצ תשפ"ב + תזה אלקטרונית
קרין, עינת. DIS3.יצירת מכנה משותף, common ground, בשיח אצל דוברים עם התפתחות תקינה ודוברים בספקטרום האוטיסטי‏ . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שלישי, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021

E305.6082 רוז.תפ תשפ"ב + תזה אלקטרונית 
רוזנברג, בריידי. THE2. תפיסתן של נשים חרדיות גרושות את מידת המשמעות של גופי חינוך שונים על חיי הנישואין‏. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021 

 E361.7 שור.תר תשפ"ב + תזה אלקטרונית 
שורץ ונדר, חן. THE2. התרומה של סביבה חברתית ופונקציות התנדבות למוטיבציה בקרב סטודנטים המתנדבים במרכז לבריאות הנפש‏ . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2021 

 E372.47 שמי.שי תשפ"ב + תזה אלקטרונית 
שמיר - צברי, נטע. THE2. שילוב בין אסטרטגיות ייצוג מילולי ובין אסטרטגיית ייצוג ויזואלי מנטלי, ותרומתו להבנת הנקרא של הטקסט המידעי‏ . רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודות לתואר שני, הפקולטה לחינוך, תשפ"ב, 2022 

616.8521 HAI-NAC r+ ETHESIS
Haim-Nachum, Shilat. DIS3.The relationship between different types of flexibility and symptoms of posttraumatic stress disorder and depression following trauma. PhD. Bar-Ilan University, Faculty of Education,  2021

371.102 HEA p+ ETHESIS
Heaysman, Orna. DIS3. Promoting self-regulated learning and teaching practices in authentic simulative learning environments among language teachers and its impact on students’ achievements . PhD. Bar-Ilan University, Faculty of Education,  2021

372.632 KIM-LOE m + ETHESIS
Kimmel Loew, Ella. THE2. Multiple dimensions of affix spelling complexity: analyzing the performance of children with dyslexia and typically developing controls. M.A. Bar-Ilan University, Faculty of Education,  2022

649.1 RAZ r + ETHESIS
Razer, Ayala. THE2. The role of prenatal orientation and parenting practices in predicting socioemotional abilities of 3.5-year-olds: examining self-determination theory from a developmental perspective. M.A. Bar-Ilan University, Faculty of Education,  2022

155.924 TAL r + ETHESIS
Tal, Hilla. THE2. The relation between parenting styles and optimal internet use of children with and without learning disabilities and attention-deficit hyperactivity disorders. M.A. Bar-Ilan University, Faculty of Education,  2021

618.9285882 TZU-DAG c + ETHESIS
Tzur Dagan, Efrat. THE2. Computer-mediated intervention to foster pro-social language abilities among children with autism . M.A. Bar-Ilan University, Faculty of Education,  2021

404.2083 YAA m + ETHESIS
Yaari, Hadar. THE2. Macrostructure and disfluencies in narratives of bilingual children. M.A. Bar-Ilan University, Faculty of Education,  2022

 

ספרים באנגלית

יוחין 306.481 EIC q
Eichberg, Henning. Questioning play : what play can tell us about social life / Henning Eichberg. London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 
יוחין 370.1 BLU-JON e
 Blumenfeld-Jones, Donald s. Ethics, aesthetics, and education : a Levinasian approach / Donald S. Blumenfeld-Jones. New York : Palgrave Macmillan, 2016. 
יוחין 370.15 ROG f3
Rogers, Carl H. Freedom to learn / Carl R. Rogers, H. Jerome Freiberg. third edition. Upper Saddle River, NJ : Merrill, an imprint of Prentice Hall, 1994. 
יוחין 370.152 IVO b
Ivory, Sarah Birrell. Becoming a critical thinker : for your university studies and beyond / Sarah Birrell Ivory. 
Oxford, UK : Oxford University Press, 2021. 
יוחין 370.711 CLI 2021
Clinical simulations as signature pedagogy : educator preparation across the disciplines / edited by Benjamin Dotger, Kelly Chandler-Olcott. 
Cambridge, MA : Harvard Education Press, 2021.
יוחין 371.1 STO-JOH g
Stone-Johnson, Corrie. Generational identity, educational change, and school leadership / by Corrie Stone-Johnson. 
New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 
יוחין 371.200973 NAC m
Nace, Felecia. Massaging the mindset : an intelligent approach to systemic change in education / Felecia Nace.
Lanham : Rowman & Littlefield. 2015.
יוחין 371.2011 BUC g2
Buck, Frank. Get organized! : time management for school leaders / Frank Buck. Second edition. 
New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.
יוחין 371.46 SCH 2016 
School social work : practice, policy, and research / [compiled by] Carol Rippey Massat, Michael S. Kelly, Robert Constable. 
Chicago, Illinois : Lyceum Books, Inc., 2016.  
יוחין 371.9 BAL q + EBOOK
Ballin, Ami. The quest for meaningful special education / Amy Ballin. Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2017
יוחין 371.912 OXF 2020
The Oxford handbook of deaf studies in learning and cognition / edited by Marc Marschark and Harry Knoors. New York, NY : Oxford University Press, 2020.
יוחין 372.210942 SAN d
Sancisi, Lisa. Developing high quality observation, assessment and planning in the early years : made to measure / Lisa Sancisi and Margaret Edgington. London : Routledge Taylor & Francis Group, 2015
יוחין 379 HAN 2022
Handbook of critical approaches to politics and policy of education / edited by Kenneth J. Saltman and Nicole Nguyen. 
New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2022. 
יוחין  401.93 IBB l
Ibboston, Paul. Language acquisition : the basics / Paul Ibbotson. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2022.
יוחין 658.4092 SIN s
Sinek. Simon. Start with why : how great leaders inspire everyone to take action/ Simon Sinek.  New York : Portfolio / Penguin, 2011.
יוחין  780.7 CAM l
Campbell, Patricia Shehan. Lessons from the world : a cross-cultural guide to music teaching and learning / Patricia Shehan Campbell. New York : Maxwell Macmillan International, 1991.
   
 

ספרים שהתקבלו בספרייה הפדגוגית

יוחין 150.7 יני.פס תשפ"א
יניר, עירית. פסיכולוגיה זה כל הסיפור : לחטיבה העליונה /‏ ד"ר עירית יניר, דבי זהבי, ד"ר אייל כרמל ; ייעוץ מדעי: ד"ר עומר הורוביץ. חבל מודיעין: כנרת, 2021
  537.07 בר.חשמ תשע"ג
בר, ציון. חשמל ומגנטיות / כתיבה: ציון בר ; פתרונות השאלות: כליל בר, עטרה בר. ישראל: הוצאת המחבר, 2013
  530.07 מרב.נו תשע"ד
מרבך, עידו. נוסחת ההצלחה בפיזיקה : חשמל, קרינה וחומר, ושאלון חקר. תל אביב: אנקורי, 2014
יוחין

 

  428.24 BRO m
Broader, Ronit. Meaningful reading 1 / Ronit Broder ; pedagogical editor, Micaela Ziv ; Arabic translations, Mhammad N. Tarabieh. Ra'anana : University Publishing Projects, 2018