תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית ולמידה משתפת לביצועי חקר דינמי של תלמידים