תרומת השילוב של לימוד עיוני ומעשי בנושא כושר גופני בריאותי לפיתוח אוריינות גופנית של נערות בחטיבת הביניים