התפקיד של תמיכת מבוגרים משמעותיים בקשר שבין קורבנות מבריונות לרווחה נפשית : ניתוח משווה בין תלמידים עם מוגבלות פיזית לתלמידים ללא מוגבלות