השפעת תכנית התערבות מטה-קוגניטיבית על היכולת של ילדי בית ספר וגן להתמקד ספונטנית במבנים מתמטיים