English שלחו לחבר

תפיסות מורים ומנהלים את תפקידם של מנהלי בתי הספר בנושא הפיתוח המקצועי של המורים לקראת המיומנויות הדרושות במאה ה-21