שלחו לחבר

ידע ותחושת מסוגלות של מורים למתמטיקה לתלמידים עם לקויות למידה; הבדלים בין כפל לחילוק

מחבר ראשון של הפרסום
שרייבר, א'

המאמר מתאר חלק ממחקר העוסק בהוראת כפל וחילוק של מספרים טבעיים ואפס בכיתות החינוך המיוחד לתלמידים עם לקויות למידה. במסגרת המחקר נבדקו שני גורמים שיכולים להשפיע על תהליכי הוראה-למידה - ידע המורים ותחושת המסוגלות שלהם לגבי ידע זה, כלומר מידת הביטחון שלהם בהוראת הנושא. במחקר נמצא הבדל ברמת הידע הפדגוגי של המורים בכפל בהשוואה לידע הפדגוגי שלהם בחילוק: ברוב השאלות רמת הידע בפעולת הכפל נמצאה גבוהה יותר מאשר בהתייחס לפעולת החילוק, וכן גם תחושת המסוגלות: בכל השאלות נמצא כי למורים תחושת מסוגלות גבוהה יותר משמעותית לגבי כפל מאשר לגבי חילוק. ממצאים אלה מצביעים על הצורך בחיזוק הידע והביטחון העצמי לגבי פעולת החילוק, ועשויות להיות להם השלכות על הגישה להכשרה ולהדרכה של מורים למתמטיקה.

שרייבר, א'  ופילו, ר' (2020)

ידע ותחושת מסוגלות של מורים למתמטיקה לתלמידים עם לקויות למידה; הבדלים בין כפל לחילוק. החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים, מ"ב, 71-91

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2021