השפעת הכוונה מטה-קוגנטיבית ולמידה משתפת על שיח מוטיבציוני בין מורה לתלמיד במהלך תהליך חקר באוריינות סביבתית הנתמך על ידי פורומים מתוקשבים (אנגלית)