English שלחו לחבר

האפקטיביות ויחס עלות אפקטיביות של שילוב טכנולוגית מידע (תקשוב) בלימודי המדעים בקרב תלמידי כיתה ה הלומדים במסגרת החינוך הערבי בישראל