שיפור הבנת אירוניה אצל מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בעקבות תכנית התערבות