השפעת החשיפה לאמצעי מולטימדיה המשולבים בספר אלקטרוני על אוריינותם של תלמידים עם וללא סימפטומים של ADHD

English שלחו לחבר