המכביה

פרויקט אימוץ מרכז המפונים בכפר המכביה החל מאוקטובר 2023