עוזרי הוראה

ביה"ס לחינוך נותן שירות של סיוע סטטיסטי לסמינרים בתואר הראשון והשני ע"י עוזרי הוראה המשובצים לכל סמינר וסמינר. פרטים יינתנו על ידי מרצי הסמינרים.