שלחו לחבר

עוזרי הוראה

ביה"ס לחינוך נותן שירות של סיוע סטטיסטי לסמינרים בתואר הראשון והשני ע"י עוזרי הוראה המשובצים לכל סמינר וסמינר. פרטים יינתנו על ידי מרצי הסמינרים.

תאריך עדכון אחרון : 18/05/2021