מסלולי לימוד - היחידה ללימודי הוראה סטאז' ופיתוח מקצועי

                                           

    ראש היחידה: ד"ר טובה מיכלסקי 

    מסלולי הלימוד:                                                                                                               ראשי מסלולים 

    ביולוגיה הוראה דינאמית של חקר סודות החיים                                                                  פרטים נוספים

    כימיהלהסתקרן, לחשוב, לחקור! הנגשת עולם החומרים באמצעים מגוונים וברמה אקדמית גבוהה

    מתמ' ופיסיקה פיתוח חשיבה מתמטית ויצירתיות על ידי שימוש במשחקים וסימולציות

    אנגליתBI   Be Incredible!

    ערבית  ליווי אישי וערבות הדדית: גשר בין מגזרים ותרבויות

    ספרות להאזין לנפש, להתחבר לתרבות, ולעצב את ערכי הדור הבא

    לשון שיטת הגילוי והחקר (בלשנות פדגוגית); הבעה - תהליכי כתיבה בדרך לתוצר

    מוסיקהמסלול רב גילאי הכול בו: מדרבוקות, חליליות עד הדרכת הרכבים

    אומנות יהודית להתבונן לתרבות בעיניים

    היסטוריה - יש עתיד להוראת העבר: הוראת היסטוריה רלוונטית

    תנ"כ – "המילים העתיקות נותנות בי כוח" (נ' שמר) – תנ"כ כמקצוע עדכני ומעצים

    חינוך מיוחד הכשרה רב גילאית להוראת תלמידים עם מגוון צרכים מיוחדים 21-6

    מדעי החברה למידה דינמית, התמודדות עם דילמות, יחסי גומלין, חקר ומעורבות חברתית

    גיאוגרפיה אדם וסביבה הוראת מדע חובק עולם: במרחב פיזי, אנושי ודיגיטלי

    לימודי א"י – "קום והתהלך בארץ" (י' טהר לב) – אהבת הארץ ומורשתה