חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי, חינוך חברתי, פריפריה, חינוך משלים, חינוך לערכים, תלמידים, בתי ספר, ריבוד חברתי, מועצת התלמידים