DYNAMICKÁ DIAGNOSTIKA UČEBNÍHO POTENCIÁLU: TEORETICKÉ A VÝZKUMNÉ POHLEDY

Author
Tzuriel, D.
Lecturer

Příspěvek představuje základní principy dynamické diagnostiky. Autor vymezuje, čím
se dynamická diagnostika liší od tzv. statické diagnostiky, tedy tradičních standardizovaných
postupů. Dále popisuje základní postupy práce při realizaci dynamické diagnostiky.
Pozornost je věnována především teorii zkušenosti zprostředkovaného učení. V další
části textu jsou pak prezentována shrnutí řady výzkumných studií, při nichž byla využita
dynamická diagnostika. Mnohdy byl také sledován efekt užití dynamické versus statické
diagnostiky. Výsledky opakovaně ukazují, že použití dynamické diagnostiky poskytuje
komplexnější pohled na učební proces dětí a dospívajících, detailněji odhaluje možnosti
dalšího rozvoje dětí a nabízí konkrétní formy vhodné intervence. Autor mimo jiné představuje
také své vlastní nástroje dynamické diagnostiky, jež byly v průběhu výzkumů
opakovaně využívány se značným efektem

Tzuriel, D. (2015)

DYNAMICKÁ DIAGNOSTIKA UČEBNÍHO POTENCIÁLU: TEORETICKÉ A VÝZKUMNÉ POHLEDY. PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, 1-2, 9-35

 

Last Updated Date : 13/07/2015