מר מאור קהימקר

Pedagogical technology consultant and studio and control technician

Kuhiminer Maor

Pedagogical technology consultant and studio and control technician
Email
maor.kehimker@biu.ac.il

Last Updated Date : 25/12/2022