אירוע פתיחה של תוכנית להכשרת מומחים בתחום הגיל הרך