פרסומים

English שלחו לחבר
 • קירש, נ'  (2010)

  בין שיתוק לתנופת עשייה: פעילות מדעית במהלך המלחמה. בתוך מ' בר-און ומ' חזן (עורכים). אזרחים במלחמה : קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות (עמ' 260-289).  ירושלים : יד יצחק בן-צבי : המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן, אוניברסיטת תל-אביב : העמותה לחקר כוח המגן על-שם ישראל גלילי.

 • קליין, פ"ש וסובלמן-רוזנטל, ו' (2010)

  ,ביחד ולבד,שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך. רמת-גן : רכס הוצאה לאור. 

 • רומי, ש' וחסיד, מ' (2010)

  ההפעלופדיה כתכנית לימודים בחינוך הבלתי פורמלי, אופן השימוש בה בקהילה ובפנימייה והקשר למידת  מסוגלותם העצמית של המשתמשים. הלכה ומעשה, 21, 169-214

 • רזניק, ד'  (2010)

  בן פידלר מחפש משמעות. פנים, 50, 84-92

 • שיינין, א' וציון, מ' (2010)

  מורים מתנסים בדרך החקר הפתוח והדינמי . ‫ עלון למורי הביולוגיה , 181, 1-13

 • שלסקי, ש'  ואפל, ז' (2010)

  נרטיבים בקבוצה בשירות ההבניה מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם. בתוך ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל (עורכות), מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות (עמ' 349-378). ‬ תל אביב : מכון מופ"ת, בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות : הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

   

 • שלסקי, ש'  ואפל, ז' (2010)

  " אני חייב ללמוד שפה שמקרבת אותי לאנשים...": אסירים מתנסים בדיבור אחר עם בנות הזוג.

  מגמות, מז (1), 130-148

   

 • בן פזי, ה', לוסוס, א'  ועדי-יפה, א' (2009)

  הפרעות ראשוניות ומשניות בכתב היד בילדים. הרפואה,148(8), 515-519.

 • בן-דוד הדר, א' (2009)

  מצוינות ושוויון בחינוך: רמת הישגים ופערים בהישגים בבתי הספר התיכוניים בישראל. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , 46 (3), 356-379

 • גוטל, נריה  (2009)

  "חופשה לבני ישיבותינו" או מצוות גיוסם: על איגרת הראי"ה קוק ופולמוס פרשנותה. מתוך מ' רחימי (עורך), עמדו"ת:עם- מדינה-תורה (כרך א: כיפה והכומתה, עמ' 25-40). אלקנה, רחובות : מכללת אורות ישראל

   

 • גוטל, נ'  (2009)

  "לדוד, ד’ אורי וישעי". טללי אורות: שנתון מכללת אורות ישראל , 15, 7-18

 • גרוס, ז' (2009)

  המודל הטריאדי כאמצעי לרפלקציה על התנהגות של שותפי תפקיד בניתוח סיטואציה חינוכית - חקר מקרה. בתוך י' רנד וד' שקולניק (עורכים), סגנונות קיום (300-321).  [תל אביב] : מכון מופ"ת : תלפיות

 • הולצר, א' (2009)

  ממדים חינוכיים בפעילות הפרשניתשל טקסטים תקציר המאמר שבחלק הלועזי. עיונים בחינוך היהודי,13, קפג

 • הולצר, א' (2009)

  חרב פיפיות בידם : אקטיביזם צבאי בהגותה של הציונות הדתית. ירושלים, רמת גן : מכון שלום הרטמן : הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן : כתר ספרים

 •  יעקובי-זילברברג, ל'  ורומי ש' (2009)

  ידע, רגשות ועמדות של נוער במצבי סיכון כלפי השואה: שינויים בעקבות המסע לפולין . ‫ מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית , 30, 83-108

 • כהן, א' (2009).

  תיקוף התאוריה של גוטמן על מבנה האינטליגנציה באמצעות הגרסה הרביעית של מבחן וכסלר לילדים.

  מגמות, מו (3), 439-452

 •  מנור-מולדון, א' ורומי, ש' (2009)

  ‫ האינטרנט כמשאב לעבודה עם נוער בסיכון: עמדות של נוער בסיכון ונוער נורמטיבי כלפי השימוש באינטרנט.  מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית , 29, 143-170

 • סובלמן-רוזנטל, ו', ביטון, א' וקליין, פ"ש (2009)

  שביעות רצון של הורים לילדים עם תסמונת דאון ממסגרות חינוך מיוחדות לעומת שביעות רצונם משילוב במסגרות חינוך רגילות. מגמות,מו (1-2), 419-438

 • פלדמן, מ' וכהן, א'  (2009)

  הקשר שבין סגנונות הקיום לתכונות אישיות: הקשרים של מצבים נפשיים. 

  בתוך י' רנד וד' שקולניק (עורכים), סגנונות קיום (328-365).  תל-אביב: מכון מופ"ת, תלפיות.

 • קירש, נ'  (2009)

  ‫ גנים עם ערכים.  ‫ גלילאו: כתב עת למדע ולמחשבה , 127, 54-61

 • קירש, נ' (2009)

  ראשיתה של הגנטיקה באוניברסיטה העברית, 1935-1961. בתוך ח' לבסקי (עורכת), תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי, ג'  (עמ' 163-187). ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.

 • קליין, י'  (2009)

  האות וי"ו וחילופיה בראשי פסוקים בתנ"ך: תופעה לשונית אקראית או תבנית בעלת משמעות?

  בדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע, 21, 35-51

 •  רומי, ש',  מוסלר, ר'  ולייזר, י'  (2009)

  ‫ עמדות כלפי שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים ותפיסת מסוגלות עצמית בקרב מתכשרים להוראה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי במכללות ובאוניברסיטאות. ‫ סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום , 24 (1), 15-34

 • רומי, ש'  (2009)

   החינוך הבלתי-פורמלי: בין מיסוד לארעיות מובנית . ירחון מכון מופת , 37, 18-21

 • רנד, י' (2009).

  סגנונות קיום (Models of Existence): הנטייה "להיות" ( to be), הנטייה "שיהיה לי" (to have) והנטייה "לעשות" ( to do ). בתוך י' רנד וד' שקולניק (עורכים), סגנונות קיום (41-94).  [תל אביב] : מכון מופ"ת : תלפיות