פרסומים

English שלחו לחבר
 • גרופר, ע' ורומי, ש' (2011)

  הכשרה לתפקיד עובד חינוכי-טיפולי בתחומי העבודה החינוכית-סוציאלית. בתוך ח' אהרוני (עורך), עבודה חינוכית-סוציאלית בישראל (עמ' 312-339).  רחובות : אדוואנס

  .

 • זלכה, ג' (2011)

  סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים. בתוך ד' חן וג' קורץ (עורכים), תקשוב, למידה והוראה (עמ' 207-230). אור יהודה : המרכז ללימודים אקדמיים

   

   

 • יעוז, ח' (2011)

  הוראת השואה במאה העשרים ואחת - הנחלת תודעת השואה ומורשתה. בתוך נ' דוידביץ וד' סואן (עורכים), זכרון השואה - סוגיות ואתגרים (עמ' 313-317), אריאל : המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

 • לוי שמעון ש' (2011)

  מבחן לאבחון. הד החינוך 85, (6), 58-60

 • מברך, ז' (2011)

  אוריינות בקריאה על פי מבחן פיזה (PISA). בתוך ע' קורת וד' ארם (עורכות), אוריינות ושפה : יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 11-30). ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

 • עדי-יפה, א', פרמן, ש', דורפברגר, ש' וקרני, א' (2011)

  לימוד מיומנות והיווצרותו של זיכרון ארוך-טווח בילדים ומבוגרים. בתוך ע' קורת וד' ארם (עורכות), אוריינות ושפה : יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 109-125). ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

   

   

 • עדן, ס', קורץ, ג'  ומברך, ז' (2011)

  השפעת הנחיה מטא-קוגניטיבית על הישגים לימודיים בקורס מתוקשב. בתוך ד' חן וג' קורץ (עורכים), תקשוב, למידה והוראה (עמ' 149-162). אור יהודה : המרכז ללימודים אקדמיים

   

 • קורת, ע' (2011)

  התפתחות ניצני אוריינות בהקשר חברתי-כלכלי. בתוך ע' קורת וד' ארם (עורכות), אוריינות ושפה : יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 233-246). ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

   

   

 • קורת, ע' וארם, ד' (עורכות) (2011)

  אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים. ירושלים, מאגנס.

 • קניאל, ש' (2011)

  עד כמה פעולות מנטליות ניתנות להכללה לתחומים קוגניטיביים רבים? השלכות לאבחון מבוסס ראיות. מגמות, מח (1), 109-129

 • שיף, ר' ורווה, מ' (2011)

  מאפייני העיבוד המורפולוגי במהלך זיהוי המילה בקרב קוראים עם דיסלקסיה התפתחותית. בתוך ע' קורת וד' ארם (עורכות), אוריינות ושפה : יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 399-413). ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

 • שמיר, ע' וקורת, ע' (2011)

  הפעילות בספר אלקטרוני כמקדמת ניצני אוריינות. בתוך ע' קורת וד' ארם (עורכות), אוריינות ושפה : יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 287-303). ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

 • איזקסון, ע' (2010)

  מהקונסרבטוריון בוורשה לכרמי תימן. פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך , 52-53: 128-138. 

 • אילוז, ש', ריץ, י' ווייסבורד, ח' (2010).

  קדושה דתית וקדושה אזרחית: מבט השוואתי על ימי זיכרון לאומיים בחטיבת הביניים הישראלית. דרך אפרתה, 13, 225-228. 

 •  אלוני,א', ציון, מ', וספקטור-לוי, א' (2010)

  מיני-מוזיאון בית-ספרי כסביבה לימודית ייחודית - על המיני מוזיאון ודיווח מחקר . עלון למורי הביולוגיה , 180, 1-9

 • אפל, ז' ושלום, ח' (2010)

  זוגיות בשלט רחוק - העשרת הנישואין בכלא הישראלי על פי גישת PAIRS.

  צוהר לבית הסוהר,13,  77-90

 • בנטל ישראלי א', ושגיא, ש' (2010)

  חוויות החיים התורמות להתפתחות תחושת קוהרנטיות. עיונים בחינוך, 1-2, 215-241

 • הולצר, א (2010)

  התיאוריה ההרמונויטית של הרב סולובייצ'יק בחיבורו Halakhik Mind: עיון ביקורתי והשלכות חינוכיות. בתוך א' רוזנק, ונ' רוטנברג (עורכים), רב בעולם החדש : עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית (עמ' 23-41). ירושלים : מכון ון ליר בירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס

 • הראל-פיש, י' (ואחרים)  (2010)

  נוער בישראל : בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון : סיכום ממצאי המחקר הארצי החמישי (2006), ניתוח מגמות בין השנים 1994-2006 והשוואה בינלאומית.  רמת גן : תוכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני הנוער, בית הספר לחינוך, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן

 • זלכה, ג' (2010)

  בנים ובנות בסביבה לימודית דיגיטלית. בתוך א' גלעד, מ' שכטר, וש' מלאת (עורכים), דיאלוג מגדרי בחינוך (עמ' 33-69).  באר טוביה : אחוה - המכללה האקדמית לחינוך, הקמפוס האקדמי אחוה

 • סגל-דרורי, א', קורת, ע',  שמיר, ע'  וקליין, פ"ש (2010)

  האם ספרים אלקטרוניים מקדמים ניצני קריאה? בתוך י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי וי' יאיר (עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : כנס צ'ייס [החמישי] למחקרי טכנולוגיות למידה (153-161). רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס

 • פסיג,  ד' (2010)

  2048. תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד

 • קורת, ע' ושמיר, ע'  (2010)

  הספר האלקטרוני ככלי לקדום ניצני אוריינות: עדויות ממחקר בקרב ילדים דוברי עברית. אוריינות ושפה, 3,

   71-89