חינוך מיוחד כללי

English שלחו לחבר

להרשמה

ראש המגמה: ד"ר סיגל עדן

מייל: ueden@upp.co.il

פרטים ומטרות  המגמה :

הלימודים במגמה לחינוך מיוחד, נועדו לאפשר למחנכים ולאנשים העוסקים בתחום החינוך המיוחד, להעמיק הכשרתם  בידע תיאורטי מדעי עדכני בתחום החינוך המיוחד ובמשמעויות היישומיות של ידע זה לשדה. מטרות התואר רכישת ידע נרחב ומגוון  בחינוך המיוחד ובנושאים בחזית מדעי המח ובתחומים של אוטיזם, הפרעות קשב, לקויות למידה, ומוגבלות שכלית. התוכנית במגמה מקנה ידע בתחומי למידה מגוונים של החינוך המיוחד הכוללים, חריגויות שונות (אוטיזם, מוגבלות שכלית, לקויות למידה), בעיות חברתיות-רגשיות, מטהקוגניציה, שפה מח וחשיבה, התמודדות עם האחר. בוגרי המגמה משמשים בתפקידי מפתח במערכת החינוך המיוחד בארץ, הכוללים תפקידי הדרכה מקצועית ותפקידי ניהול.

תוכנית הלימודים:

התכנית כוללת קורסים תיאורטיים נרחבים ופרקטיקום באבחון דינאמי. הלימודים מקנים תעודת M.A בחינוך מיוחד. במסגרת התוכנית לומדים  קורסים תיאורטיים כגון  תפקוד חברתי-רגשי והיבטים נוירולוגיים בתפקוד שפתי- תקשורתי, מוח וקוגניציה, היבטים תאורטיים ויישומיים בהוראת לקויי הלמידה, הפרעות זיכרון, מנגנוני שימור ופיצוי באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית. קהל היעד: מורים ויועצים, גננות, פסיכולוגים, קלינאיות תקשורת ובוגרי תואר ראשון בכל המקצועות של מדעי החברה. רצוי בעלי ניסיון בעבודה בחינוך המיוחד

 הלימודים מתפרסים על פני שנתיים, ארבעה סמסטרים.

ימי הלימוד במגמת חינוך מיוחד- נלמדים  בראשון וחמישי.

בשנה הראשונה  -  יום חמישי ובשנה השניה - יום ראשון  .

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים ובימי הלימוד לשנה"ל תש"פ

קורסי השלמה:

למתקבלים, ייקבעו קורסי השלמות בהתאם לרקע הלימודי (עד שלושה קורסים אפשריים).

בנוסף, מחויבים הסטודנטים בדרישות לימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט באתר הוועדה לתואר שני  http://graduate-school.biu.ac.il/takanon.

מסלול הלימודים:

במגמת  החינוך המיוחד והתמחויותיו  שני מסלולים עיקריים:

מסלול א'-   מסלול עם תיזה –

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) הכולל כתיבת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתכנית הלימודים. המסלול הינו בהנחיית חוקרים מובילים בתחומם. ניתן להתמחות בנושאים חברתיים-רגשיים או קוגניטיביים  במגוון לקויות (לקות למידה, לקות שפה, אוטיזם, הפרעות רגשיות, מוגבלות שכלית, לקות חושית).

הלימודים העיוניים במסלול זה הינם בהיקף של 18 שעות שנתיות. לאחר סיום הלימודים העיוניים ניתנת לסטודנטים שנה עוקבת נוספת (שלישית) להגיש את עבודת המחקר (תיזה).

מסלול ב' -    מסלול ללא תיזה-

המסלול מציע מגוון  קורסים המקיפים נושאים אקדמיים-קוגניטיביים  וחברתיים -רגשיים באפיוני ילדים עם לקויות שונות. המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות, והשתתפות בקורסי מחקר לצד הרחבה בתחום המגמה. סטודנטים הלומדים מסלול זה נדרשים לעמוד בבחינת גמר על חומר שיקבע על ידי הוועדה לתואר שני של בית הספר לחינוך.

הלימודים העיוניים במסלול זה הינם בהיקף של 22 שעות שנתיות . המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלימודים כוללים רכישת יידע תיאורטי ומיומנויות מקצועיות, והשתתפות בקורסי מחקר לצד הרחבה בתחום המגמה. סטודנטים הלומדים מסלול זה נדרשים לעמוד בבחינת גמר על חומר שיקבע על ידי הוועדה לתואר שני של בית הספר לחינוך.

צפייה בתוכנית החינוך המיוחד, שנה א',  תש"פ

צפייה בתוכנית החינוך המיוחד, שנה ב',  תש"פ

תנאי קבלה:

  • בעלי תואר ראשון בחינוך מיוחד או במקצועות טיפוליים קרובים (פסיכולוגיה, מדעי המוח, מדעי התנהגות, וכו') מאוניברסיטה או מכללה מוכרת בעלי ממוצע ציונים של 85 לפחות
  • ניסיון בתחום החינוך, חינוך מיוחד
  • המלצות- המלצה אקדמית והמלצת מעסיק
  • ראיון אישי

ביצוע תהליך רישום: 

1. יש לשלוח 2 המלצות - המלצת מעסיק, המלצה אקדמית (לסטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר מעל לשנתיים יכולים להגיש שתי המלצות מעסיק במקום)

טופס המלצה אקדמית-   לחץ כאן רצוי המלצות ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון)

טופס המלצת מעסיק -  לחץ כאן המלצה  מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה

על ההמלצות להגיע לביה"ס לחינוך, מזכירות תואר שני ישירות מהממליצים ולא באמצעות המועמדים לקבלה 

(המועמד ימלא את הפרטים האישיים ע"ג טופס ההמלצה, שימולא ע"י הממליץ ויישלח על ידיו לפי הכתובת המופיעה בטופס ההמלצה).

אפשר לשלוח באחת מהאפשרויות הבאות:

1. מייל מזכירות תואר שני Toar2.Edu@biu.ac.il

פקס מזכירות תואר שני בחינוך  03-7384123

כתובת דואר: אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן, מיקוד 5290002 – ביה"ס לחינוך, תואר שני

2. רישום התואר השני יכול להיעשות באחד מהאופנים הבאים:

רישום מקוון באתר בר אילן (ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*) – או –  רישום על ידי קניית ערכת רישום מהאקדמון באוניברסיטה.

3. יש לשלוח את החומר הנוסף  לוועדה ללימודים מתקדמים, תואר שני:

  • אישור סיום לימודים – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • גיליון ציונים עם ממוצע תואר – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • קורות חיים מעודכנים
  • צילום תעודת זהות
  • תמונת פספורט

 

לרישום ללימודי תואר שני באתר האוניברסיטה לחץ כאן

 

זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום  ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל

מועמד העונה על הקריטריונים , יוזמן לראיון אישי.

אלו הן דרישות מינימום ואין בה התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת התוכנית: meytal.goldberger@biu.ac.il

טלפון 03-5318456

 פקס: 03-7384123

שעות מענה טלפוני בימים א'- ה': 11:30-10:30 ו- 14:30-13:30

שעות קבלת קהל בימים א', ד' בין השעות: 14:00-11:30 ובימים ב', ה' בין השעות: .10:30-08:30 .

ביום ג' אין קבלת קהל